Livet i Finland

För att lära känna ett nytt land, en ny kultur och nya människor krävs nyfikenhet och mod. Ta reda på vad Finland har att erbjuda dig. Information om att bosätta sig i Finland får du till exempel av din hemkommun. Leta aktivt efter information om möjligheter att hjälpa dig och din familj att trivas i er nya boendemiljö.

Sidans innehåll

Familjen och boende

Det är lättare för dina familjemedlemmar att flytta till Finland om du på förhand har tagit reda på till exempel deras möjligheter att studera och arbeta. 

Om din make eller maka inte har ett jobb, kan han eller hon anmäla sig som arbetssökande på arbets- och näringsbyrån. Arbets- och näringsbyrån hjälper till med jobbsökning och erbjuder bland annat språkkurser och yrkesutbildning.

Alla barn som är permanent bosatta i Finland har rätt och skyldighet att gå i skola. Det är föräldrarnas uppgift att se till att deras barn avlägger den grundläggande utbildning som omfattas av läroplikten. 

Den grundläggande utbildningen är avgiftsfri och ordnas av kommunerna och staten.

Lediga hyresbostäder kan du söka antingen på den öppna marknaden eller genom en bostadsförmedling. 

Hyresbostäderna är i allmänhet inte möblerade, men till bostäderna hör normalt wc, dusch, kylskåp, ugn och spis. Tvättmaskin och diskmaskin kan hyresgästen skaffa själv om så önskas.

Dina språkkunskaper

Språkkunskaper hjälper dig att bli hemmastadd och integrera dig i Finland. Ta reda på vilka språkkurser som erbjuds i din region och anmäl dig till en kurs. Finländarna uppskattar alla dina försök att lära dig finska och talar gärna finska med dig.

Social trygghet

Finska staten använder skattemedel för att finansiera olika tjänster för alla som bor i Finland. Folkpensionsanstalten (FPA) ansvarar för den sociala grundtryggheten. Kommunerna sköter hälsovården och socialtjänsterna.

Den sociala tryggheten omfattar till exempel 

  • folkpensionen
  • arbetslöshetsskyddet
  • barnbidraget 
  • bostadsbidraget

I allmänhet har en person som är permanent bosatt i Finland rätt till social trygghet. 

Permanent boende omfattar till exempel ett arbetsavtal om arbete i Finland för minst två år, återflyttning till Finland eller flyttning till en familjemedlem som är permanent bosatt i Finland. Ett anställningsförhållande på mindre än fyra månader ger i allmänhet inte rätt till social trygghet i Finland.

Hör dig för hos FPA om du har rätt till social trygghet i Finland.

Studera, praktik och frivilligarbete i Finland

Du får information om vårt lands utbildningssystem, högskolor och yrkesutbildning på webben eller på arbets- och näringsbyrån. Det är möjligt att få statligt studiestöd (studiemedel) för studierna.

Praktik och frivilligarbete kan också öppna dörrar till arbetslivet. I Finland samordnar Utbildningsstyrelsen olika praktikprogram i syfte att stöda studierna.

Frivilligarbete ordnas av många organisationer, såsom Service Civil International, i Finland KVT Finland samt Utbildningsstyrelsens internationaliseringstjänster.