Jobbsökarträning

Under jobbsökarträningen lär du dig att söka arbete på ett målinriktat och självständigt sätt.

På träningen lär du dig

  • att bedöma din egen kompetens och att skriva en arbetsansökan och ett CV utifrån din kompetens
  • hur företag rekryterar personal
  • att använda de jobbsökningskanaler som är bäst lämpade för dig

Efter träningen vet du också var du hittar information om arbetsmarknaden, företagen och arbetsplatserna.

I jobbsökarträningen kan ingå

  • självständig informationssökning och vägledning till informationskällor
  • samtal om den egna kompetensen med en handledare
  • handlett skrivande av arbetsansökan och meritförteckning

Jobbsökarträningarna pågår oftast i 1–10 dagar.

Your Europe logo

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)