Tips för jobbsökning

Jobbsökning kräver aktivitet och initiativ. Jobbsökningen omfattar olika skeden, och om du beaktar dem kan din jobbsökning bli planmässig och ge resultat. Man kan och bör också alltid utveckla sina egna färdigheter i att söka jobb.

När du söker jobb lönar det sig att

 • vara aktiv och flexibel
 • söka jobb via många olika kanaler
 • se till att du har dina jobbsökningsfärdigheter i skick och att dina papper är uppdaterade
 • observera att du kan få en intressant arbetsplats också genom utbildning eller arbetsprövning
 • hålla din yrkesskicklighet och kompetens uppdaterad
 • utnyttja sociala medier i jobbsökningen
 • fundera på företagande som ett sysselsättningsalternativ.

I det här avsnittet går vi igenom följande delområden som gäller jobbsökning

 • hur arbetsgivare söker nya arbetstagare
 • bedömning av den egna kompetensen och den arbetssökandes beredskap för arbetslivet
 • hur sociala medier kan stöda jobbsökningen
 • hur man går vidare när man hittar en arbetsplats man är intresserad av
 • tips för att göra en arbetsansökan och ett CV
 • hur man kan göra intryck under arbetsintervjun
 • hur man ska göra när man får ett jobb.

Funderar du på företagande som ett sysselsättningsalternativ?

Arbets- och näringsbyråerna tillhandahåller olika slags tjänster för företagare, personer som är intresserade av företagande eller startar företagsverksamhet. TE-byråerna ingår i det regionala företagsservicekonceptet där myndigheter och organisationer tillsammans tillhandahåller företagstjänster och anlitar sakkunniga på det nationella planet.

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket, kontakta din hemkommun om du är intresserad av arbetssökarträning, arbetsprövning, utbildningar eller om du behöver information om hur man inleder företagsverksamhet och om dess utvecklingsmöjligheter.  

Tjänster för arbetssökande under kommunförsök med sysselsättning