Tips för jobbsökning

Jobbsökning kräver en aktiv insats och initiativtagande. Det lönar sig också att utveckla sin jobbsökningskompetens. Ta del av tipsen och reglerna för jobbsökning på de här sidorna.

Var aktiv och flexibel

Att söka jobb är heltidsarbete. Ge inte upp om det inte nappar genast. Tänk att det alltid finns jobb för dem som verkligen vill jobba.

Sök olika slags jobb på ett stort geografiskt område. Var också beredd på att pröva anställningsförhållanden för viss tid eller jobb på bemanningsföretag. De kan fungera som kanaler till fastanställning. Kom också ihåg att ett mindre intressant jobb kan leda till verkligt intressanta arbetsuppgifter.

Sök jobb via flera kanaler

Förutom arbets- och näringsbyrån kan du använda dig av

  • tidningar och företagens webbplatser
  • webbplatser för lediga jobb, privata rekryteringsföretag och cv-banker
  • rekryteringsevenemang och -mässor
  • bekanta samt tidigare kolleger och släktingar
  • direktkontakt med företag – skicka en öppen ansökan eller ordna ett möte.

Se till att din jobbsökningskompetens är i skick och att du har uppdaterade dokument

Rekryteringsmetoderna och arbetsgivarnas krav har förändrats. På arbets- och näringsbyråerna samt genom jobbsökarträning får du hjälp och tips för jobbsökning och uppgörande av jobbansökan.

Även utbildning eller arbetsprövning kan öppna dörrar till intressanta jobb

Arbets- och näringsförvaltningen skräddarsyr en del arbetskraftsutbildningar enligt företagens behov. Då har man bra möjligheter att få jobb efter utbildningen. Kontakta TE-byrån för att få mer information om utbildningar och arbetsprövning.

Se till att din yrkesskicklighet och kompetens är ajour

Med arbets- och näringsbyråns hjälp uppdaterar du bristfälliga eller föråldrade kunskaper och färdigheter.

Utnyttja sociala medier i jobbsökningen

Arbetsgivare söker också arbetstagare i sociala medier – i synnerhet till expertuppgifter. Om du effektivt använder sociala medier kan du skilja dig till din fördel i jobbsökningen. Tänk efter via vilka tjänster du når önskvärda arbetsgivare lättast. Tänk också efter vilken bild du ger av dig i sociala medier.

Funderar du på företagande som ett sysselsättningsalternativ?

Arbets- och näringsbyråerna tillhandahåller olika slags tjänster för företagare, personer som är intresserade av företagande eller startar företagsverksamhet. TE-byråerna ingår i det regionala företagsservicekonceptet där myndigheter och organisationer tillsammans tillhandahåller företagstjänster och anlitar sakkunniga på det nationella planet.

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket, kontakta din hemkommun om du är intresserad av arbetssökarträning, arbetsprövning, utbildningar eller om du behöver information om hur man inleder företagsverksamhet och om dess utvecklingsmöjligheter.