Jobbansökan och CV

Bra jobbansökan och CV utformas alltid enligt det ledigförklarade jobbet. Försök att skilja dig till din fördel. Nedan följer några tips för jobbansökan och CV.

Fäst arbetsgivarens uppmärksamhet främst vid din kompetens

I jobbansökan berättar du hur du uppfyller jobbets urvalskriterier. Berätta också om dina andra starka sidor om de är till nytta för jobbet du söker. Om du söker jobb som inte helt motsvarar arbetsuppgifter i din bransch ska du bedöma hur din kompetens lämpar sig för jobbet du söker.

Det lönar sig inte att reda ut långvarig frånvaro från arbetslivet i ansökan. Berätta neutralt även om svåra saker.

Målet är en attraktiv ansökan som noteras

Sträva efter att fånga arbetsgivarens uppmärksamhet, eftersom en bra ansökan är inkörsporten till arbetsintervjun. Det är lätt att skilja sig men svårt att skilja sig till sin fördel.

Även de som läser ansökan har olika preferenser. Ibland kan också en längre och mer avvikande, marknadsförande ansökan göra intryck. Du kan skriva kreativt bara det inte avviker för mycket från allmänna dokumentstandarder. Arbetsgivaren kan ha vant sig vid att hitta vissa fakta på bestämda ställen. Det viktiga är att mottagaren tycker att ansökan är attraktiv.

Den säkraste mallen för en bra ansökan är en sida långt ansökningsbrev och en tillräckligt exakt, tvåsidig meritförteckning.  

En bra ansökan är

 • visuellt attraktiv
 • tydlig och felfri
 • förståelig vid första genomläsningen – av den framgår om du uppfyller de professionella kraven på jobbet och dina personliga egenskaper.

Bifoga ett följebrev till e-postmeddelandet som innehåller din hälsning och kontaktuppgifter samt en kort, några rader lång beskrivning av din kompetens.

Behöver din meritförteckning ett nytt utseende?

Det lönar sig att bekanta sig med att framställa ett visuellt cv. Ett visuellt cv är en meritförteckning som utnyttjar grafer, färger eller på annat sätt visuellt imponerande egenskaper. Ett visuellt cv eller en visuell arbetsansökan kan hjälpa dig att urskiljas från andra sökanden.

Mall för ansökan om ett utannonserat ledigt jobb

Med hjälp av mallen för ansökan strukturerar och berättar du om din kompetens och dina färdigheter på ett enkelt sätt. I ansökans

 • inledning närmar du dig ämnet
 • i mittpartiet berättar du om din kompetens och dina färdigheter
 • i avslutningen hoppas du på ett personligt möte.

Mall för ansökan om dolt jobb – öppen ansökan

Med en öppen ansökan eller ett marknadsföringsbrev söker du jobb som inte ledigförklarats. Fokusera på avgränsningen av din kompetens.

 • Försök lyfta fram din kompetens bara för sådana arbetsuppgifter du söker.
 • Tänk efter hurdana arbetsuppgifter du vill jobba med.
 • Fundera på hurdana arbetsgivarbehov du kan svara på.

Ansökan som e-postmeddelande

Du kan skriva en ansökan i e-postens meddelandefält. Planera e-postmeddelandet lika omsorgsfullt som en traditionell ansökan. Du kan använda mallen för traditionell ansökan.

Skriv Ansökan och namnet på det sökta jobbet i rubrikfältet.

 • Inled med en hälsning.
 • En ansökan i brevform kan vara mer berättande till stilen än en traditionell ansökan och avvika från dokumentstandarden.
 • Före sluthälsningen ska du berätta att CV har bifogats.
 • Avsluta brevet med en hälsning och dina kontaktuppgifter.

Ansökan via arbetsgivarens webbtjänst

Elektroniska ansökningar via webbtjänster har sina särskilda drag. Rekryteraren kan göra ordsökningar i dem, och därför ska du söka efter sådana ord i annonsen som beskriver jobbets karaktär och sökandens egenskaper. Använd dessa nyckelord i din ansökan utan att glömma din särskilda kompetens.

När du gör ansökan ska du

 • läsa ifyllningsanvisningarna
 • skriva texten i de öppna fälten på förhand och kopiera den i den elektroniska ansökan
 • skriva ut ansökan åt dig själv
 • uppdatera den regelbundet om det handlar om en öppen ansökan.

Berätta om din kompetens på video

Video-CV är ett bra alternativ. Genom den kan du ge en mångsidigare bild av dig än genom traditionell CV.  En kort 1–3 minuter lång video laddas ner i en avgiftsfri videotjänst och skickas som länk till arbetsgivaren. Det lönar sig att göra en naturlig presentation utan inläsning från papper. Du kan utnyttja videor också om det är naturligt för dig att framträda och att skriva inte hör till dina styrkor. Med hjälp av en video kan du skilja dig från andra sökanden.

Du kan till exempel

 • beskriva din specialkompetens
 • berätta om din karaktär eller dina starka sidor
 • ge prov på dina språkkunskaper.

Samla dina bästa jobb i en portfolio

En portfolio innehåller dina bästa och viktigaste jobb eller prestationer. Syftet med den är att ge jobbsökningen mervärde. En portfolio kan sammanställas på olika sätt. Det kan handla om en mapp, en portfölj, ett provarbete, en plan eller teckning, ett fotoalbum, ett USB-minne eller en länk till en molntjänst.

I kreativa planeringsbranscher förekommer det en hel del portföljer, men de kan också användas i andra branscher. Till exempel en kocks portfölj kan innehålla egna recept, foton på maträtter och kundrespons.

Det är bra att sammanställa en ny portfölj för varje jobbsökning. Men gör inte portföljen alltför stor.

En portfölj kan innehålla

 • betyg, rekommendationer och bedömningar
 • prov på olika arbetsuppgifter, till exempel i form av broschyrer, affischer, programblad eller tidningsartiklar
 • vad som helst som hjälper dig att få jobbet.

Du kan skicka portföljen till arbetsgivaren eller visa den på arbetsintervjun. Du kan också skicka en länk till portföljen om den finns på webben.