Då du får en arbetsplats

Grattis till ditt nya jobb! Förhoppningsvis har allt gått bra och du kan börja jobba med ny entusiasm.

Gör ett arbetsavtal

Anställningsförhållandet uppstår när du med arbetsgivaren kommer överens om dina arbetsuppgifter och lön.

Arbetsavtal har inga formkrav, så du kan ingå det muntligt, skriftligt eller elektroniskt. Men det lönar sig att alltid att ingå ett skriftligt avtal.

Läs mera om anställningsärenden

Meddela TE-byrån om ändringar i din jobbsökningssituation

Om du är kund hos arbets- och näringsbyrån så kom ihåg att anmäla förändringar i din jobbsökningssituation till TE-byrån och till betalaren av arbetslöshetsförmån.

Så sköter du ärenden med oss

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket ska du meddela din hemkommun och den som betalar ut arbetslöshetsförmånen om ändringar. Du kan göra anmälan via Mina e-tjänster.  

Tjänster för arbetssökande under kommunförsök med sysselsättning