Då du får en arbetsplats

Gör ett arbetsavtal

Anställningsförhållandet uppstår när du med arbetsgivaren avtalar om vad du ska jobba med och hur mycket du får lön för det.

Arbetsavtal har inga formkrav, så du kan ingå det muntligt, skriftligt eller elektroniskt. Men det lönar sig att alltid ingå skriftligt avtal.

Meddela TE-byrån om ändringar i din jobbsökningssituation

Om du är kund hos arbets- och näringsbyrån så kom ihåg att anmäla förändringar i din jobbsökningssituation till TE-byrån och till betalaren av arbetslöshetsförmån.

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket ska du meddela din hemkommun och den som betalar ut arbetslöshetsförmånen om ändringar. Du kan göra anmälan via Mina e-tjänster.