När du blir intresserad av ett jobb

Hittade du ett intressant jobb? Nedan följer några tips för hur du ska agera därefter.

Ta reda på arbetsuppgifterna och arbetsgivaren

Koncentrera dig och fundera på nyckelställen i jobbannonsen:

 • Vilka huvudsakliga ansvarsområden och särskilda krav har jobbet?
 • Kräver jobbet en viss examen eller arbetserfarenhet?
 • Vilka krav kan du lära dig?
 • En hurdan person söker arbetsgivaren?
 • Motsvarar uppgifterna din kompetens?
 • Är du intresserad av arbetsgivaren, branschen och arbetsuppgifterna?

Sök mer bakgrundsinformation om arbetsgivaren. Ta åtminstone reda på arbetsgivarens

 • bransch, storlek och vision samt organisationsstruktur
 • avdelningar och arbetsuppgifter för dem som jobbar där.

Kontakta och väck arbetsgivarens intresse

Kontakta arbetsgivaren och kolla att jobbet motsvarar din kompetens och dina önskemål. I allmänhet framgår det tydligt av annonsen hur arbetsgivaren vill bli kontaktad. Ring alltid om möjligt – det gör det lättare att besluta om du ska skicka ansökan eller inte.

Jobbsökning är förhandlingar mellan arbetsgivaren och den potentiella arbetstagaren. Ett telefonsamtal väcker i bästa fall arbetsgivarens intresse för din kompetens. 

Arbetsgivaren kommer bättre ihåg ditt namn, vilket är en fördel när rekryteringsprocessen går vidare. Fråga en hurdan person arbetsgivaren söker och vilken kompetens som betonas.

Skriv upp en minneslista över din kompetens och dina starka sidor i anslutning till jobbet inför samtalet och ha CV nära till hands. Om jobbet inte helt motsvarar din arbetserfarenhet och utbildning även om du är intresserad av det, ska du tänka efter hur dina färdigheter kunde komma till nytta i andra slags arbetsuppgifter.

Olika arbetsuppgifter kräver olika slags personliga egenskaper och färdigheter – de kan vara dina starka sidor. Utöver kompetens och egenskaper är inställningen det viktigaste i alla arbetsuppgifter. Lita på dig själv som en bra arbetssökande och som en potentiell ny arbetstagare.  

När du ringer en arbetsgivare som inte ledigförklarat jobb

 • försök först ta reda på vem som ansvarar för rekryteringen för det jobb du vill ha
 • anteckna titel, namn och telefonnummer noga
 • ring kontaktpersonen och berätta hurdana arbetsuppgifter du söker och varför du är intresserad av just deras organisation som arbetsplats
 • ditt mål är att komma överens om ett möte eller skicka CV.