Gör intryck under arbetsintervjun

Arbetsintervjuer är alltid spännande. Syftet med dem är att reda ut hur väl du passar i och hur motiverad du är för det ledigförklarade jobbet. På den här sidan hittar du tips för arbetsintervjuer.  

Förbered dig omsorgsfullt på intervjun

Om du har förberett dig väl för intervjun kan du slappna av och vara dig själv. Det skadar inte att vara lite nervös.

Gör följande före intervjun

 • Sök upp information om arbetsgivaren.
 • Tänk efter vilket jobb du sökt och vad som nämndes i annonsen.
 • Gå igenom din kompetens med hjälp av meritförteckningen. Förbered dig också på att berätta i hurdana arbetsuppgifter du kan behöva hjälp.
 • Förbered dig på att berätta om varför du söker jobb, om möjliga luckor i ditt CV och dina val i livet.
 • Fundera på frågor om jobbet och arbetsgivaren.

Ett positivt första intryck har stor betydelse vid möten mellan människor. Klä dig enligt det sökta jobbets och arbetsgivarens kod. Ta med ansökan, arbetsintyg och skolbetyg samt eventuell portfölj. Var på plats i tid.

Varför borde vi välja just dig?

Under intervjun bedömer rekryteraren om du på riktigt är intresserad av jobbet samt dina kunskaper och din kompetens. Av intervjun framgår det framför allt hur bra du kommer överens med människor och vilken inställning du har.  Om det finns fler intervjuare ska du ge alla lika mycket uppmärksamhet.

Kom ihåg att ditt kroppsspråk och sätt att tala berättar mycket om dig. Lyssna på frågorna och tänk på svaren i lugn och ro. Var ärlig men tänk också efter vad man kanske inte bör berätta om.

Jobbsökning är en affär mellan två parter. Ställ vid behov frågor om jobbet och arbetsgivaren. Väl förberedda frågor kan vara en inledning till en bra diskussion som gör intryck på intervjuaren. Förbered dig också på överraskande frågor. Intervjuaren kan bland annat byta språk för att testa dina språkkunskaper.

En intervju består i allmänhet av tre delar

 • I början talar man ofta om allmänna frågor – syftet är att skapa en allmän bild av den intervjuade.
 • Därefter ställs frågor för att reda ut din motivation. Frågorna handlar också om din arbetskarriär och förändringarna i den. Dessutom vill intervjuarna veta hurdan person du är och hurdana värderingar du har.
 • I slutet av intervjun går man igenom praktiska frågor i anslutning till jobbet, såsom lön, arbetstid och när du kan börja jobba. I allmänhet får du också veta hur sökprocessen fortsätter – vid behov kan du själv fråga om detta.

Fundera efter intervjun hur du klarade dig. Vad gick bra, och vad kunde du ha gjort bättre?

Om du inte blir vald kan du fråga arbetsgivaren eller intervjuaren vilka faktorer som påverkade valet eller vad som avgjorde att du inte blev vald.

Vanliga frågor på arbetsintervjuer

Nedan följer en förteckning över vanliga frågor på arbetsintervjuer. Öva dig att svara på dem. Ju mer förberedd du är desto säkrare känner du dig under intervjun.

 • Berätta kort om dig själv.
 • Beskriv ditt nuvarande eller senaste anställningsförhållande.
 • Varför söker du det här jobbet?
 • Varför vill du byta jobb?
 • Vilka är dina framtidsplaner?
 • En hurdan kollega eller chef är du?
 • Vilka viktiga lärdomar har du fått av dina tidigare jobb?
 • Hur ser din drömarbetsplats eller ditt drömjobb ut?
 • Vilka är dina starka och svaga sidor?
 • Hur hjälper dina starka sidor dig att klara arbetsuppgifterna? Vad har du gjort eller vad tänker du göra för att åtgärda dina svaga sidor?
 • Vad motiverar dig som arbetstagare?
 • På en hurdan arbetsplats trivs du?
 • Hur ser en bra arbetsplats ut?
 • Jobbar du helst ensam eller i grupp?
 • Varför söker du ett jobb som inte motsvarar din arbetserfarenhet eller utbildning?
 • Hur arbetar du under press? Ge ett konkret exempel.
 • Är du villig att göra arbetsresor?
 • Är du villig att flexa med arbetstiderna?
 • Vilka löneanspråk har du?
 • Vad har du lärt dig av dina tidigare jobb?
 • Vilka prestationer är du särskilt stolt över?
 • Varför borde vi välja just dig?
 • Vad vill du veta om oss?
 • Vem kan rekommendera dig?
 • Vad skulle denna person berätta om dig om vi ringde upp honom eller henne?

Det kan hända att du får flera likadana frågor, och ordningsföljden kan kännas slumpmässig. I verkligheten kan det hända att intervjuaren testar din stresstålighet.

Hurdana frågor behöver du inte svara på vid arbetsintervjuer?   

Det finns frågor som du inte behöver svara på vid arbetsintervjuer. Hit hör frågor om

 • religion
 • familjeförhållanden
 • sexuell läggning
 • politisk övertygelse.

Personbedömningar och lämplighetstest

Förutom genom arbetsintervjuer kan din kompetens och lämplighet även redas ut på andra sätt.

Yrkeskompetensen kan bedömas med olika metoder, till exempel genom arbetsprov i simulerade arbetssituationer. Uppgiften kan också handla om arbete i grupp eller ett småskaligt uppträdande inför publik.

Psykologisk bedömning reder ut eller prognostiserar hur du klarar dig i arbetet genom att undersöka ditt tänkande, din kompetens, dina förmågor, egenskaper eller handlingsmodeller.

Genom den psykologiska bedömningen söker arbetsgivaren svar på bland annat följande frågor

 • hur du löser problem
 • hur du klarar av stress
 • hur du umgås med andra och hurdan din personlighet är – dvs. om du är en bra typ.

Arbetsgivaren är skyldig att säkerställa att testerna baserar sig på tillförlitliga metoder och att testresultaten är felfria. De som utför dem ska ha kompetens för det.

Det bästa sättet att förbereda sig på testen är att vara sig själv och göra dem med öppet sinnelag. Du har rätt att få en kopia av testrapporten eller muntlig respons om den.