Sociala medier som stöd för jobbsökning

Här hittar du tips och sätt att utnyttja sociala medier i din jobbsökning.

LinkedIn i jobbsökning

LinkedIn är den plattform bland sociala medier som är mest inriktad på jobbsökning. I plattformen kan du bilda nätverk, hitta arbetsplatsannonser eller bli till exempel headhuntad. I LinkedIn annonseras flera olika slags lediga arbetsplatser, från skidcentrumpersonal till ingenjörer. Om du inte ännu har en LinkedIn-profil, gör upp en fast genast!

Psst... Du visste väl att det lönar sig att vara aktiv på LinkedIn också då man är anställd. Regelbunden aktivitet på sociala medier hjälper dig att bygga ett varumärke av dig själv, vilket i sig kan vara till hjälp då du söker nya arbetsmöjligheter.

Du visste väl att Facebook också är en utmärkt plattform för jobbsökning?

Facebook lanserade i början av 2018 en ny anmälningsplattform där man kan söka och erbjuda arbete. Anmälningsplattformen arbetsplatser är avsedd både för arbetstagare och företag. Arbetsplatser som utlysts syns också i användarnas nyhetsflöde och reklamer. Lediga arbetsplatser kan sökas genom sökfunktionen och man kan lägga ett larm på intressanta arbetsplatser, då meddelar Facebook till dig om nya lediga arbetsplatser.

Lyft fram ditt kunnande på Instagram

Med hjälp av en Instagram-profil kan du lyfta fram ditt kunnande eller dina färdigheter och använda din Instagram-profil som en typ av portfolio. Du kan lägga en länk till din Instagram-profil i ditt cv och på detta sätt lyfta fram ditt kunnande också i bild- och videoform.

Videor är också ett alternativ i jobbsökning

Videoansökningar, video-cv samt presentationsvideor har blivit populärare i rekryteringsförfarandet. En presentation eller ansökning i videoform kan ge arbetsgivaren information om den sökande som inte framgår ur ansökningen eller cv:n. På så sätt underlättar en videoansökning förhandsgallringen av de sökande. Videor är också till nytta för arbetssökande eftersom en video är ett utmärkt sätt att visa sin egen personlighet och sin attityd utan att man listar upp olika adjektiv. Du kan utnyttja videor också om det är naturligt för dig att framträda och att skriva inte hör till dina styrkor. Med hjälp av en video kan du skilja dig från andra sökanden.