Olika sätt att jobba

Det finns många olika sätt att jobba på. Utöver traditionellt lönearbete och företagande kan du också sysselsätta dig exempelvis som lättföretagare, stipendiemottagare, frilansare, närståendevårdare eller yrkesidrottare, eller i ett arbetsandelslag eller kanske som frivilligarbetare.

Du kan till exempel vid sidan av lönearbete eller studier arbeta deltid som företagare, och ditt arbete kan också bestå av många korta arbetsmöjligheter.

Läs mera om olika sätt att jobba och hur det inverkar bl.a. på arbetslöshetsskyddet.

Sysselsätt dig själv (kokeile.tyomarkkinatori.fi)