Var hitta jobb

I ditt arbetsliv kan det uppstå situationer då du vill eller är tvungen att söka nytt arbete. Här hittar du information om lediga arbetsplatser samt säsongsarbete, arbetsmarknadssituationen inom de branscher som intresserar dig och vad du ska göra om du får ett jobberbjudande från din arbets- och näringsbyrå.

Jobbsökningen består av flera skeden som alla påverkar möjligheten att få ett arbete. Bekanta dig med avsnittet Tips för jobbsökning som hjälper dig med olika saker i jobbsökningen. Även jobbsökarträning kan hjälpa dig att söka jobb – under träningen lär du dig att söka arbete på ett målinriktat och självständigt sätt.

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)