Var hitta jobb?

Tidigare trädde man in på arbetsmarknaden efter studierna, men i dag alternerar arbete, arbetslöshet och utbildning ofta med varandra. Du kan råka ut för situationer i arbetslivet där du vill eller måste söka nytt jobb.

Jobbsökning består av många faser som alla inverkar på chanserna att få jobb.

Jobbsökning är informationsinsamling

Ju mer du vet desto lättare är det att söka jobb.

Sök information om

  • arbetsmarknadssituationen i branscher som du är intresserad av
  • innehållet i de arbetsuppgifter du söker
  • lämpliga jobbsökningskanaler
  • potentiella arbetsgivare.

Det räcker inte bara med information om arbetsgivare och jobb. Tänk efter vad du kan och vilka starka sidor du har. Jobbsökning handlar om att marknadsföra sin kompetens.

Du måste motivera

  • din kompetens
  • din lämplighet
  • din motivation.

Agera så snabbt som möjligt!

De flesta som blir arbetslösa hittar nytt jobb inom tre månader. Empiriska fakta visar att det blir allt svårare att få jobb efter tre månader.

Agera genast om du riskerar att bli arbetslös. Nätverka med sådana personer via vilka du kan upprätthålla och skapa nya relationer i arbetslivet. Ta också emot kortjobb.

Samla ihop alla tidigare jobbansökningar och din meritförteckning samt övrigt material, såsom anteckningar. Utifrån materialet skräddarsyr du lätt en ansökan till en ny potentiell arbetsgivare när en sådan dyker upp.

Testa din jobbsökarberedskap

Gör testet Mina jobbsökningsfärdigheter, och bedöm hur väl påståendena gäller dig.

Ju fler påståenden du håller med om desto större beredskap har du att självständigt söka jobb. Om du upplever att många påståenden inte håller streck ska du vara beredd på att lära dig något nytt. I jobbsökning behöver du färdigheter som du lär dig och kan studera i bland annat jobbsökarträning.

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)