Jobberbjudande från TE-byrån

När du anmäler dig som arbetssökande till arbets- och näringsbyrån, berätta hurdan arbetserfarenhet och vilka kunskaper du har. Utifrån dessa uppgifter skickar arbets- och näringsbyrån arbetserbjudanden till dig.

Du kan få jobberbjudanden till företagarplatser om du har meddelat att du är intresserad av företagande.

Erbjudandena kan också gälla deltidsarbete.

När du fått ett arbetserbjudande handla så här

  • Kontakta arbetsgivaren som önskemål.
  • Meddela arbets- och näringsbyrån om  ansökan av  erbjudet jobb med tidsfrist.
  • Meddela arbets- och näringsbyrån om du fick arbetsplatsen eller ej.
  • Anmälan till arbets-och näringsbyrån kan primärt göras i webbtjänsten Mina e-tjänster eller per telefon.
  • Tag emot det jobb som arbets- och näringsbyrån erbjuder dig i arbetserbjudandet eller som arbetsgivaren direkt erbjuder dig. Om du utan giltig orsak vägrar att ta emot ett erbjudet arbete kan det leda till att du förlorar din arbetslöshetsförmån.

När du får ett erbjudande om ett jobb, har en sakkunnig vid arbets- och näringstjänsterna bedömt att arbetet och uppgifterna motsvarar det du vill ha samt att din yrkeskompetens och din arbetsförmåga motsvarar kraven för uppgifterna.

I arbetserbjudandet har i den utsträckning det är möjligt beaktats dina önskemål om var arbetsplatsen är belägen, hur länge anställningsförhållandet varar och arbetstiderna.

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Det kommunala sysselsättningsförsöket kan också skicka arbetserbjudanden till sina kunder. Om du är kund inom kommunförsöket och får ett arbetserbjudande, ta kontakt med arbetsgivaren och meddela inom utsatt tid om att du sökt en arbetsplats och om slutresultatet av ansökan i Mina e-tjänster. Du kan också meddela experten i din hemkommun direkt. Sök och ta emot arbete som erbjuds dig, eftersom vägran att ta emot erbjudet arbete utan giltig orsak kan leda till att arbetslöshetsförmånen går förlorad.

Tjänster för arbetssökande under kommunförsök med sysselsättning

Your Europe logo

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)