Bedöm din kompetens och dina möjligheter i arbetslivet

Tänk efter vad du vet och kan samt vad du vill få ut av arbetslivet. Ta också reda på hur din kompetens motsvarar arbetsgivarens behov.

Vilka färdigheter har du

Vad vet du? I arbete, studier och fritidssysslor har du lärt dig att gestalta olika kunskapshelheter och rutiner.

Vilka färdigheter har du? Med färdigheter avses att du kan tillämpa dina kunskaper när du utför uppgifter och löser problem.

Förutom intellektuella färdigheter behöver du också praktiska färdigheter, såsom förmåga att använda olika verktyg och metoder.

Kartlägg din kompetens grundligt. Indela din arbets- och utbildningshistoria samt övriga kompetens i tillräckligt små delar. Då får du veta vad din kompetenskorg innehåller. Sedan kan du för varje jobb du söker plocka de färdigheter och egenskaper som bäst svarar på arbetsgivarens viktiga fråga: Varför borde jag välja just dig för det här jobbet?

Identifiera tekniska och mjuka färdigheter

Förutom utbildning och arbetserfarenhet har du också samlat på dig kunskaper och färdigheter i hemmet och fritidssysslorna. Dina professionella kunskaper och färdigheter samt dina personliga egenskaper bildar olika kompetenser.

Utöver branschvisa, tekniska allmänna och särskilda färdigheter behöver du också mjukare färdigheter i arbetslivet:

 • Exempel på tekniska färdigheter är att du kan använda Excel eller en viss svetsmetod.
 • Exempel på mjuka färdigheter är samarbets- och organiseringsförmåga.

Hurdana allmänna arbetslivsfärdigheter uppskattar arbetsgivarna?

Centralhandelskammaren har uträtt ut hurdan kompetens företag har behov av. Enligt svararna är de viktigaste allmänna kompetensområdena den anställdas initiativ- och problemlösningsförmåga oberoende av grundutbildning.

I arbetsuppgifter som bygger på yrkesutbildning betonas

 • initiativtagande
 • kundserviceskicklighet
 • teamarbetsförmåga.

Av yrkeshögskoleutbildade förväntas

 • initiativförmåga
 • problemlösningsförmåga  
 • kundserviceskicklighet.

Av universitetsutbildade förväntas

 • ledningsförmåga
 • affärskompetens
 • problemlösningsförmåga.

Testa din arbetslivsfärdigheter

Med hjälp arbetslivsfärdighetstestet kan du gå igenom dina egna färdigheter. Testet är främst avsett för dem som redan har erfarenhet av arbetslivet.
Syftet är att hjälpa dig med yrkesplaneringen och jobbsökningen – till exempel när du funderar på hur du borde framhäva din kompetens i jobbansökan eller vid en arbetsintervju.