Ta reda på inom vilka branscher det finns jobb

Det är lättare att hitta jobb om du kan arbetsmarknaden. Ta reda på inom vilka branscher det finns jobb i dag och i framtiden.

Arbetsgivare – företag, kommuner och staten samt andra offentliga samfund – anställer medarbetare av olika orsaker:

 • Nya personer anställs i stället för dem som lämnar arbetsmarknaden.
 • Nya personer behövs i stället för dem som byter jobb.
 • Det uppstår helt nya jobb eller arbetsuppgifter. Det är också en bra orsak att grunda ett eget företag.

Aktuella platsannonser i Lediga jobb -söktjänsten

I tjänsten som fungerar i realtid hittar du de lediga jobb som arbetsgivare nyligen ledigförklarat, utan att behöva använda dig av skilda applikationer. Du kan använda mångsidiga sökkriterier i sökningen och se var arbetsplatsen befinner sig på Google-kartan. Då du beställer Platsvakten får du meddelanden om jobb som motsvarar dina sökkriterier till din egen e-post. Du kan också beställa dem som RSS-flöden.

Yrkesbarometern presenterar arbets- och näringsbyråernas bedömningar av arbetsmarknadsläget för olika yrken inom den närmaste framtiden

Yrkesbarometern berättar

 • råder det brist på arbetskraft eller överutbud på arbetskraft då det gäller ett visst yrke
 • nivån på antalet arbetslösa och lediga platser under den senaste tiden
 • hur läget för yrken varierar inom olika områden

ForeAmmatti-tjänsten visar visuellt vilka sysselsättningsutsikterna är för olika yrken

I ForeAmmatti-tjänsten (endast på finska) får du en överblick av bl.a.

 • arbetsuppgifterna och medellönen inom olika yrken
 • antalet arbetsplatser som står till buds och var arbetsplatserna är belägna i Finland
 • hur många sökande det finns till samma platser
 • vilka önskemål arbetsgivarna ställer på de sökandes kompetens i platsannonserna

Yrkesinfo beskriver sysselsättningsläget i dag och i framtiden

Yrkesinfo innehåller beskrivningar av närmare 100 yrkesområden. Där finns forskningsdata om läget på arbetsmarknaden och för olika yrken samt utsikterna för dem.

I Yrkesinfo får du veta

 • hur arbetskraften i olika branscher förväntas öka eller minska de närmaste åren
 • hur olika planer inverkar på utvecklingen i branschen
 • hurdana utsikter branschen har: hurdana är de framtida yrkesrollerna eller hur förändringarna i produktionsprocesserna eller arbetsmetoderna påverkar branschen och kompetenskraven.

Your Europe logo

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)