Inom vilka branscher finns det arbete

Det är lättare att hitta ett jobb om du känner till arbetsmarknaden. Här hittar du information om i vilka branscher det finns arbete just nu och inom vilka branscher det kommer att finnas arbete i framtiden.

Yrkesbarometern

Yrkesbarometern presenterar arbets- och näringsbyråernas synpunkter på arbetsmarknadssituationen för olika yrken inom den närmaste framtiden. Yrkesbarometern berättar:

  • om det råder brist på arbetskraft eller finns ett överutbud av arbetskraft i yrket
  • hur nivån vad gäller antalet arbetslösa och lediga jobb sett ut på sistone
  • hur situationen varierar mellan olika områden i landet.

Arbetsmarknadsläget för yrken (ammattibarometri.fi)

ForeAmmatti

Tjänsten ForeAmmatti (på finska) visualiserar sysselsättningsutsikterna för olika yrken. Där ser du:

  • arbetsuppgifterna och medellönen för olika yrken
  • hur många lediga jobb det finns och var i Finland
  • hur många andra som söker samma arbetsuppgifter
  • vilken kompetens arbetsgivarna efterfrågar i sina platsannonser

ForeAmmatti (foreammatti.fi, på finska)

Yrkesinfo på Jobbmarknaden

På sidan Yrkesinfo på Jobbmarknaden (tidigare ammattinetti.fi) hittar du beskrivningar av yrken och yrkesbranscher. Yrkesinfo är avsedd för alla som är intresserade av arbetslivet, till exempel som stöd för yrkesval och karriärplanering. På sidan kan du läsa bland annat intervjuer med och karriärberättelser om personer inom olika yrken.

Yrkesinfo (tyomarkkinatori.fi)

Your Europe logo

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)