Hur söker arbetsgivare nya arbetstagare?

Som arbetssökande stöter du på arbetsgivarnas rutiner och önskemål. Arbetsgivare väljer det lättaste och säkraste rekryteringssättet.

Största delen av de nya jobben är så kallade dolda jobb. De utannonseras inte offentligt.

Under de senaste åren använde sig företagen främst av följande rekryteringsmetoder:

  • direkt kontakt med gamla medarbetare
  • direkt kontakt med personer som tidigare sökt jobb hos företaget
  • interna jobbannonser.

Undersök olika rekryteringskanaler

Med hjälp av TE-tjänsternas arbetsförmedling anställs personer i synnerhet inom social- och hälsovården samt offentliga sektorn. Företag som tillhandahåller offentliga tjänster och affärstjänster använder främst sina egna webbplatser i rekryteringen.

Ibland är det lättast att anlita ett annat företag för rekryteringsprocessen.

Jobba på bemanningsföretag

  • Bemanningsföretag hyr sina anställda till en annan arbetsgivare, som fungerar som mottagare av arbetet, dvs. som uppdragsgivare.
  • Arbetstagaren jobbar under uppdragsgivarens arbetsledning och dess kontroll. 

Om du är intresserad av jobb på bemanningsföretag ska du kontakta dessa företags kundregister. 

Det finns en hel del privata rekryteringstjänster på arbetsmarknaden. Via dem hittar du också kortvariga anställningar som ger dig mer arbetserfarenhet. 

Har arbetsgivare behov av din kompetens? 

Finländarna uppskattar en bra utbildning – och arbetsgivarna är av samma åsikt: 

Den viktigaste orsaken till att arbetsgivare inte hittat lämpliga arbetstagare är att sökande haft bristfällig utbildning eller saknat den specialkompetens som i dag behövs i arbetet. 

Det lönar sig att studera som vuxen: 

  • Utbildning gör det lättare att få nya arbetsuppgifter. 
  • Lång yrkesutbildning inverkar också på lönenivån. Utbildning underlättar övergången till mer krävande arbetsuppgifter med bättre lön. 

Man kan också hitta nytt jobb genom att delta i rekryteringsutbildningar som ordnas av TE-tjänsterna och arbetsgivare. 

Lönesubvention ökar dina chanser att få jobb 

Du kan också förbättra din kompetens i lönesubventionerat arbete. TE-byrån beviljar arbetsgivare lönesubvention för att anställa arbetslösa arbetssökande. Innan stödet beviljas bedömer TE-byrån om stödet främjar sysselsättningen.

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket

Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket bedömer din hemkommun om lönesubventionen främjar din sysselsättning. Din hemkommun kan bevilja arbetsgivaren lönesubvention som hjälper att sysselsätta en arbetslös arbetssökande.

Your Europe logo

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons!