Om du blir arbetslös

Anmäl dig som arbetslös arbetssökande senast den första dagen du är arbetslös

Du kan anmäla dig som arbetslös i Mina e-tjänster eller genom att besöka arbets- och näringsbyrån. Du kan också anmäla dig per telefon, om du har varit kund hos oss tidigare.

Då du inleder din jobbsökning via Mina e-tjänster sker det i tre faser. Kontrollera att alla tre faser är utförda - först efter det förblir din jobbsökning i kraft.

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket

Anmäl dig som arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån. Du överförs till kund hos din hemkommun om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket. Som kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket uträttar du ärenden i din hemkommun istället för hos arbets- och näringsbyrån.  
Om du en gång har blivit kund hos kommunförsöket kan du i fortsättningen också inleda din arbetssökning genom att kontakta din hemkommun.

Kom överens med din egen TE-byrå hur du ska sköta dina ärenden i fortsättningen

I samband med att du inleder din jobbsökning får du även anvisningar som gäller framskridandet av din kundrelation med arbets- och näringstjänsterna.

Via Mina e-tjänster kan du hålla kontakt med TE-byrån dessutom ser du vilka uppgifter det är som  du ska sköta.

  • I din sysselsättningsplan ser du vilka sysselsättningsfrämjande uppgifterna du kommit överens om och du kan anteckna dem skötta inom utsatt tid.
  • Du kan lämna en kontaktbegäran till din egna sakkunniga.
  • Du ser uppgifter om ditt arbetslöshetsskydd: utlåtanden och öppnade utredningsbegäran
  • Du kan uppdatera ändringar i din jobbsökning eller meddela om du blivit sysselsatt
  • Du kan uppdatera dina kontaktuppgifter

Kontakta TE-byrån i alla ärenden som du grubblar över. Även Asiointiapuri (på finska) hjälper dig 24 timmar i dygnet.

Så sköter du ärenden med oss

Sök arbetslöshetsförmån retroaktivt

Man ansöker skilt om arbetslöshetsförmån av den som betalar förmånen och det är antingen arbetslöshetskassan eller Fpa.

  • Du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning från arbetslöshetskassan
  • Du ansöker om grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd från Fpa

Det lönar sig för dig att lämna in din första ansökan två veckor efter att din arbetslöshet börjat och de följande ansökningarna med ca en månads mellanrum. Ytterligare info om frågor som berör utbetalningen får du från arbetslöshetskassan eller Fpa.

Handla så här då du ansöker om arbetslöshetsförmån

Hitta ett nytt jobb

Bekanta dig med lediga jobb och de möjligheter arbetskraftsutbildningen erbjuder.

Bekanta dig med våra råd på webben eller anmäl dig till jobbsökarträning ifall du behöver stöd med att göra en platsansökan och ett CV.

Hitta jobb

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)