Om din arbetslöshet fortsätter

Om din arbetslöshet fortsätter i över tre månader kontaktar arbets- och näringsbyrån dig för att uppdatera din sysselsättningsplan.

Sysselsättningsplan

Anmäl ändringar

Om det sker ändringar i din jobbsökningssituation ska du anmäla dem till din arbets- och näringsbyrå. Enklast gör du det via Mina e-tjänster, som är öppen dygnet runt.

Gör en anmälan till arbets- och näringsbyrån om

  • du har arbete som varar längre än två veckor (arbete som varar kortare än så anmäls endast till arbetslöshetskassan eller FPA i ansökan om dagpenning eller arbetsmarknadsstöd)
  • det sker ändringar i arbetstiden (heltid / deltid / permittering)
  • din företagsverksamhet varar över två veckor. Utöver din egen företagsverksamhet tolkas även arbete i familjeföretag som företagsverksamhet.
  • du arbetar på annat sätt än som löntagare eller företagare, till exempel som närståendevårdare
  • du börjar studera
  • du byter medborgarskap eller det sker förändringar i uppehållstillståndet
  • du avbryter en sysselsättningsfrämjande tjänst (vid enskild frånvaro meddelas endast arbetslöshetskassan eller FPA i ansökan om dagpenning eller arbetsmarknadsstöd).

De förändringar som nämns ovan är de mest typiska förändringar som man ska anmäla. Arbets- och näringsbyrån ger närmare råd till dem som regelbundet utför ströjobb. Om du är osäker på hur ändringen påverkar din rätt till arbetslöshetsförmån ska du kontakta arbets- och näringsbyrån eller arbetslöshetsskyddsrådgivningens telefontjänst. 

Kontaktuppgifter

Stöd för jobbsökning

När du har anmält dig som arbetslös arbetssökande har du rätt till de arbets- och näringstjänster som arbets- och näringsbyrån erbjuder samt att få hjälp att hitta sysselsättning. 

Bekanta dig med våra tjänster och diskutera de intressanta tjänsterna med din egen sakkunniga vid arbets- och näringsbyrån.

Mer information

Anmäl om ändringar (kela.fi)