Om du blir permitterad

Permittering innebär att arbetet och lönebetalningen avbryts tillfälligt, men att anställningsförhållandet i övrigt förblir i kraft.

Du kan bli permitterad från ditt anställningsförhållande tills vidare eller för viss tid. 

Permittering på heltid innebär att permitteringen gäller hela din arbetstid under en kalendervecka. Permittering på deltid innebär en förkortad arbetsvecka, dvs. att din arbetstid per dag eller vecka har förkortats.

Om du blir permitterad, anmäl dig som arbetslös arbetssökande senast den första permitteringsdagen. 

Permitterad tills vidare

Om du blir eller har blivit permitterad tills vidare eller för en viss tid i över tre månader, ta noggrant reda på hur ditt kundförhållande hos arbets- och näringstjänsterna framskrider efter att du anmält dig som arbetslös arbetssökande.

Tidsbegränsad permittering

Om din permittering är tidsbegränsad och pågår i högst tre månader, är det sannolikt att du inte behöver personlig sakkunnigservice från oss. Du behöver inte kontakta oss, men om du vill ha personlig service, kan du alltid kontakta oss. Om permitteringstiden ändras eller ditt anställningsförhållande upphör, kontakta genast arbets- och näringsbyrån.

Så här anmäler jag mig som permittared för viss tid, under tre månader. 1. Änmal dig som arbetssökande i E-tjänsten senast på din första permitteringsdag. 2. Fyll noggrant i anmälningsblanketten. Ange permitteringens längd och hur den genomförs. Vi ber om bilagor endast vid behov. 3. Ansök och arbetslöshetsförmån hos arbetslöshetskassan eller FPA. Arbets och näringsbyrån meddelar dem om din rätt till arbetslöshetsförmån. 4. Meddela i tjänsten Mina ärenden om din permittering fortsätter, upphör tidigare eller om du blir arbetslös.

Utkomst under permitteringen

Du får arbetslöshetsförmån under permitteringstiden, om du har anmält dig som arbetssökande och även övriga villkor för förmånen uppfylls. Vi ger ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till arbetslöshetsförmån under permitteringen till arbetslöshetskassan eller FPA.

Bekanta dig även med:

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du blir permitterad ska du anmäla dig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån genom att följa anmälningsanvisningarna. Efter att du anmält dig får du information om huruvida du överförs till kund inom kommunförsöket.  Meddela om ändringar under permitteringen, till exempel när permitteringen upphör, din hemkommun. 

Tjänster för arbetssökande under kommunförsök med sysselsättning

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)