Utkomstskydd

Utkomstskyddet ersätter ekonomiska förluster på grund av arbetslöshet. Om du är arbetslös arbetssökande ger utkomstskyddet dig ekonomiska möjligheter att söka arbete och förbättrar dina förutsättningar att komma in på eller återvända till arbetsmarknaden.

Arbetslöshetsförmånerna utgörs av:

  • inkomstrelaterad dagpenning
  • grunddagpenning
  • arbetsmarknadsstöd.

Dessutom kan du få en förhöjningsdel eller en förhöjd förtjänstdel för sysselsättningsfrämjande service i enlighet med din sysselsättningsplan eller plan som ersätter den.

Arbetsvillkoret

Om du varit medlem i en arbetslöshetskassa i minst 26 veckor och under denna tid uppfyllt arbetsvillkoret beviljar arbetslöshetskassan dig inkomstrelaterad dagpenning. Om du inte är medlem i en kassa beviljar FPA dig grunddagpenning.

Arbetslöshetskassorna och FPA kontrollerar att arbetsvillkoret uppfylls. Om det inte uppfylls eller om du fått arbetslöshetsdagpenning för den maximala tiden, betalar FPA arbetsmarknadsstöd till dig.

I arbetsvillkoret ingår 75 % av ett lönesubventionerat arbetsförhållande. 

Maximala tiden för utkomstskydd

Den maximala tiden för utkomstskydd är i regel 400 dagar.

  • Om din arbetshistorik är högst tre år är den maximala tiden 300 dagar.
  • Om ditt arbetsvillkor uppfylls när du fyllt 58 år är den maximala tiden 500 dagar.

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)