Utkomstskydd

Utkomstskyddet ersätter ekonomiska förluster på grund av arbetslöshet. Om du är arbetslös arbetssökande ger utkomstskyddet dig ekonomiska möjligheter att söka arbete och förbättrar dina förutsättningar att komma in på eller återvända till arbetsmarknaden.

Arbetslöshetsförmånerna utgörs av:

  • inkomstrelaterad dagpenning
  • grunddagpenning
  • arbetsmarknadsstöd.

Dessutom kan du få en förhöjningsdel eller en förhöjd förtjänstdel för sysselsättningsfrämjande service i enlighet med din sysselsättningsplan eller plan som ersätter den.

Arbetsvillkoret

Om du varit medlem i en arbetslöshetskassa i minst 26 veckor och under denna tid uppfyllt arbetsvillkoret beviljar arbetslöshetskassan dig inkomstrelaterad dagpenning. Om du inte är medlem i en kassa beviljar FPA dig grunddagpenning.

Arbetslöshetskassorna och FPA kontrollerar att arbetsvillkoret uppfylls. Om det inte uppfylls eller om du fått arbetslöshetsdagpenning för den maximala tiden, betalar FPA arbetsmarknadsstöd till dig.

I arbetsvillkoret ingår 75 % av ett lönesubventionerat arbetsförhållande. 

Maximala tiden för utkomstskydd

Den maximala tiden för utkomstskydd är i regel 400 dagar.

  • Om din arbetshistorik är högst tre år är den maximala tiden 300 dagar.
  • Om ditt arbetsvillkor uppfylls när du fyllt 58 år är den maximala tiden 500 dagar.

Arbetskraftspolitiskt utlåtande

När du har anmält dig som arbetslös arbetssökande på en arbets- och näringsbyrå och ansöker om arbetslöshetsförmån undersöker TE-byrån om villkoren för att få arbetslöshetsförmåner uppfylls. TE-byrån ger ett arbetskraftspolitiskt utlåtande till den som betalar förmånen, det kan vara arbetslöshetskassan eller Fpa. När den som betalar arbetslöshetsförmånen fått utlåtandet fattas beslut om betalning av förmånen. 

I fall de uppgifter som du uppgett då du anmält dig som arbetslös arbetssökande inte är tillräckliga för att ge ett utlåtande kan, TE-byrån begära en redogörelse av dig. Det är enklast för dig att svara på en begäran om redogörelse elektroniskt i Mina e-tjänster. Ett arbetskraftspolitiskt utlåtande eller en begäran om redogörelse ges inom 14 dagar från det du anmält dig.

Du kan följa upp dina uppgifter om utkomstskyddet i Mina e-tjänster

I tjänsten Egna utkomstskyddsuppgifter:

  • kan du svara på utredningsbegäran  
  • se givna arbetskraftspolitiska utlåtanden
  • se status för handläggningen av dina inlämnade utredningar

Du kan kolla  handläggningstiderna på din lokala TE-byrås sidor.

Lokala TE-tjänster

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket, ger din hemkommun ett arbetskraftspolitiskt utlåtande till den som betalar ut arbetslöshetsförmånen när detta hör till kommunens uppgifter enligt lagen om kommunförsök. Även kommunen kan vid behov göra en begäran om utredning som du enklast kan besvara i Mina e-tjänster. 

Tjänster för arbetssökande under kommunförsök med sysselsättning

Your Europe logo

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)