Stöd för sysselsättning

Att få jobb hänger inte alltid på ens egen aktivitet. Sysselsättningströskeln kan vara hög av olika orsaker, du har kanske varit hemma med små barn, arbetslösheten har fortsatt eller det är svårare att få arbete på grund av skada eller sjukdom.

Att komma in på arbetsmarknaden kan kräva personlig handledning eller ekonomiskt stöd.  Om det känns som om sakerna inte framskrider utan hjälp kan du vända dig till en TE-byrå.

TE-byråns samarbete med till exempel kommunen, FPA och olika sysselsättningsprojekt förbättrar dina chanser att få jobb. Vägen kan också vara lång och innehålla olika slags kombinationer av tjänster.

Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket, be om stöd för sysselsättning av din hemkommun.

Tjänster för arbetssökande under kommunförsök med sysselsättning