Arbetslivsradarn

I Arbetslivsradarn har man samlat viktiga ämnen för att hitta arbete och utbildning.

Med hjälp av radarn kan du själv bedöma vilka faktorer som påverkar din sysselsättning och hur stor betydelse de har.

När du är arbetssökande fungerar Arbetslivsradarn som grund för diskussionen när du besöker arbets- och näringsbyrån. Med hjälp av Arbetslivsradarn kan du tillsammans med den sakkunniga vid arbets- och näringsbyrån fundera på hur du bäst kan gå vidare.

Det är lätt att svara på frågorna: Du funderar över din situation i anknytning till åtta dimensioner och markerar hur väl påståendet stämmer.

  1. Mina mål och alternativ är tydliga.
  2. Jag litar på mina möjligheter.
  3. Jag använder aktivt olika sätt att söka arbete och utbildning.
  4. Jag är flexibel när det gäller arbets- och utbildningsalternativ.
  5. Min kompetens är tillräcklig för arbetslivet.
  6. Min arbetsförmåga och mina resurser är tillräckliga för arbetslivet.
  7. Jag får stöd av människor som står mig nära.
  8. Min ekonomiska situation och de faktorer som möjliggör arbete är i skick.

Om någon särskild omständighet som påverkar din situation saknas bland alternativen kan du skriva in den som en egen punkt.

Frågorna hjälper dig att granska din situation ur många olika synvinklar och det här hjälper också din sakkunniga vid arbets- och näringsbyrån att utvärdera vilka tjänster som kan vara till nytta för dig.

Du hittar Arbetslivsradarn i Mina e-tjänster.

E-tjänster > Uträtta ärenden på nätet > Arbetslivsradar