Jobba eller utbilda dig med en arbetstränare

En arbetstränare hjälper dig personligen att hitta en lämplig arbetsplats. Arbetstränaren hjälper dig att hitta dina kompetensområden och starka sidor på arbetsmarknaden. Du kan beviljas 50 timmar arbetsträning om året. Du kommer personligen överens om arbetsträningen och det går inte att söka till träningen elektroniskt. Meddela att du är intresserad av arbetsträning då du är i kontakt med en sakkunnig vid arbets- och näringsbyrån.

Arbetstränaren stöder dig när du

  • söker jobb
  • gör upp en arbetsansökan
  • förbereder dig på arbetsintervjuer
  • ingår arbetsavtal

Om kontakten eller ansökan inte leder till anställning analyserar arbetstränaren processen med dig.

Du kan också hitta arbete genom arbetsprövning.

Arbetstränaren handleder om arbetet kräver utbildning  

Arbetstränaren hjälper dig att söka och genomgå utbildning som stärker din kompetens.

Arbetstränaren stöder dig om du ingår läroavtal, för vilket arbetsgivaren får lönestöd eller om du studerar enligt TOPPIS-modellen. I TOPPIS-modellen jobbar du med lönestöd, och under arbetsförhållandet deltar du i TE-byråns arbetskraftsutbildning.

När du hittat ett lämpligt jobb kan arbetstränaren hjälpa dig att komma i gång på arbetsplatsen.

Under arbetsträningen får du samma förmån som om du skulle vara arbetslös.

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket

Om du är du kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket, kontakta din hemkommun om du är intresserad av arbetsträning. En expert i din hemkommun hänvisar dig till lämplig service.

Tjänster för arbetssökande under kommunförsök med sysselsättning