Integrationstjänster för invandrare

När du flyttar till Finland kan du på arbets- och näringsbyrån, dvs. TE-byrån, anlita tjänster som främjar integrationen och sysselsättningen.

TE-byrån hjälper dig med jobbsökningen, det finns ett omfattande servi-ceurval med hjälp av vilket din sysselsättning kan stödjas.

Integrationstjänster i första fasen, särskilt avsedda för invandrare

  • handledning och rådgivning för invandrare
  • inledande kartläggning
  • integrationsplan
  • integrationsutbildning.

Anmäl dig som arbetssökande

Du kan anmäla dig som arbetssökande på två sätt

1. I Mina e-tjänster om du kan logga in på tjänsten med dina nätbankskoder, ett mobilcertifikat från din operatör eller ditt elektroniska ID-kort och dessutom är medborgare i ett EU-/EES-land.

webbtjänsten Mina e-tjänster

2. Genom att personligen besöka TE-byrån om du inte kan logga in på Mina e-tjänster eller om du är medborgare i något annat land.

TE-byråernas kontaktuppgifter

När du har anmält dig som arbetssökande kontaktar vi dig och bokar en besökstid.

När du besöker en TE-byrå första gången ska du ha följande dokument med dig

  • pass eller intyg av polisen över tillfällig beslagtagning av passet
  • uppehållstillstånd eller registreringsbevis för EU-medborgares uppehållsrätt. Om du är brittisk medborgare och har ansökt om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet ska du ta med ett intyg över det
  • befolkningsregisterutdrag från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller FPA-kort eller annat dokument som visar att du har finsk personbeteckning.
  • arbetsintyg och skolbetyg som översatts till finska, svenska eller engelska.

Integrationstjänster för invandrare inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Anmäl dig som arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån. Du hänvisas att bli kund hos din hemkommun, om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket.  

Kommunförsök med sysselsättning innebär att du får hjälp med att hitta sysselsättning av din hemkommun. Om du är kund hos kommunförsöket och behöver hjälp, kontakta din egen anställda i din hemkommun. Du kan också använda Mina e-tjänster och arbets- och näringsbyråns telefontjänster. 

Tjänster för arbetssökande under kommunförsök med sysselsättning

Läs också:

Kund hos arbets- och näringstjänsterna