Utkomst under tiden för integrationsplanen

Du kan vara berättigad till arbetslöshetsförmån då du anmält dig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån.  

Du kan ansöka om arbetsmarknadsstöd och grunddagpenning från Folkpensionsanstalten och om inkomstrelaterad dagpenning från din arbetslöshetskassa.

Du kan vara berättigad till arbetslöshetsförmån ifall

  • du är arbetslös arbetssökande
  • är beredd att jobba på heltid
  • är beredd att delta i de tjänster som arbets- och näringsbyrån erbjuder med vilka man förbättrar dina möjligheter att få jobb och stöder din integration, t.ex. en kurs i finska på heltid.

Du kan inte erhålla arbetslöshetsförmån om du studerar på heltid eller om du inte kan ta emot heltidsjobb, t.ex. på grund av vård av barn på heltid.

I fall du verkar som företagare kan det också inverka utbetalning av arbetslöshetsförmån.

Du kan vara berättigad till utkomststöd som  du ansöker om från FPA.

Integrationstjänster för invandrare inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket och har anmält dig som arbetssökande kan du ha rätt till arbetslöshetsförmån. Du kan ansöka om arbetsmarknadsstöd och grunddagpenning från FPA eller inkomstrelaterad dagpenning från din arbetslöshetskassa.  

Du kan ha rätt till arbetslöshetsförmån om du är arbetslös arbetssökande, är beredd att arbeta på heltid och är beredd att delta i tjänster som stöder din sysselsättning som din hemkommun erbjuder.

Tjänster för arbetssökande under kommunförsök med sysselsättning