Arbetssökande på TE-byrå

Sök alltid själv aktivt jobb. När du är arbetssökande på en arbets- och näringsbyrå är du också beredd på att ta emot arbete eller utbildning som TE-byrån erbjuder dig.

Integrationstjänster för invandrare inom det kommunala sysselsättningsförsöket

Om du har hänvisats till kund inom kommunförsöket kan även din hemkommun erbjuda dig arbete eller utbildning. Ta emot arbete eller utbildning som erbjuds.  

Tjänster för arbetssökande under kommunförsök med sysselsättning

Läs mera i Hitta jobb -andelen.

Elektroniska tjänster för personkunder hittar du genom att klicka på knappen E-tjänster till höger.