Inledande kartläggning och integrationsplan

Inledande kartläggning tillhandahålls på begäran av TE-byrån eller kommunen. Kartläggningen reder ut din situation och dina behov av olika tjänster.

Om du håller på att återvända till arbetslivet ska du be om inledande kartläggning på en TE-byrå. Byråernas kontaktuppgifter hittar du genom att klicka på Lokala TE-tjänster uppe till höger på sidan "Lokala TE-tjänster".

I den inledande kartläggningen bedöms preliminärt med hjälp av vilka tjänster din integration och sysselsättning bäst kan stödjas. Elektroniska tjänster för personkunder hittas genom att klicka på knappen E-tjänster till höger.

Den inledande kartläggningen kan bland annat omfatta

  • inledande intervju
  • testning av språkkunskaper
  • kompetenskartläggning.

Integrationsplanen gör du upp med en TE-byrå eller en kommunal myndighet. I den avtalas om de tjänster du behöver som stöd för att integrera dig och få sysselsättning.  I integrationsplanen kan bl.a. avtalas om deltagande i integrationsutbildning, utbildning i finska eller svenska, annan utbildning, träning som främjar arbetslivsfärdigheterna eller arbetsprövning.

Integrationsutbildningen är en viktig del av din integration. Vid integrationsutbildningen kan du lära dig finska eller svenska, du får också läs- och skrivundervisning, om det behövs. Integrationsutbildningen erbjuder dig sådana färdigheter som främjar att du kommer in i arbetslivet och in på vidareutbildning. 

För att få arbetslöshetsförmån måste du delta i en första kartläggning och studera vid integrationsutbildningen. Skyldigheten att delta i utbildningen gäller både arbetskraftsutbildningen och den frivilliga utbildningen som sker med arbetslöshetsförmån.  Integrationsutbildningen erbjuder också samhälleliga, kulturella och andra färdigheter som främjar integrationen i Finland.

Integrationstjänster för invandrare inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du har hänvisats till kommunförsöket ska du be om en inledande kartläggning och en integrationsplan från din hemkommun. Din hemkommun hänvisar dig till de tjänster som överenskommits i integrationsplanen.  

För att få arbetslöshetsförmån måste du delta i den inledande kartläggningen och de tjänster som överenskommits i din plan. I integrationsplanen kan man till exempel komma överens om studier i finska språket och kulturen i integrationsutbildningen. 

Tjänster för arbetssökande under kommunförsök med sysselsättning