Information för nya invandrare

På den här sidan finns det länkar till videor på sex olika språk dvs. arabiska, dari, kinesiska, kurdiska/sorani, somaliska och thai. Videorna är avsedda för arbets- och näringsbyråns integrationskunder.

I den första videon berättar man vad det innebär att vara kund hos TE-byrån och på vilket sätt kundprocessen framskrider för den person som ska integreras.

I den andra videon berättar man om rättigheterna och skyldigheterna för dem som är kunder vid arbets- och näringsbyrån. Du kan läsa om innehållet i videorna här:

Innehållet i videorna

Bekanta dig även med broschyren som är avsedd för arbets- och näringsbyråns kunder som ska integreras. Broschyren finns på 14 olika språk.

Videor

Information för arbetssökande 1 arabiska (youtube.com)

Information för arbetssökande 2 arabiska (youtube.com)

Information för arbetssökande 1 dari (youtube.com)

Information för arbetssökande 2 dari (youtube.com)

Information för arbetssökande 1 kinesiska (youtube.com)

Information för arbetssökande 2 kinesiska (youtube.com)

Information för arbetssökande 1 kurdiska/sorani (youtube.com)

Information för arbetssökande 2 kurdiska/sorani (youtube.com)

Information för arbetssökande 1 somaliska (youtube.com)

Information för arbetssökande 2 somaliska (youtube.com)

Information för arbetssökande 1 thai (youtube.com)

Information för arbetssökande 2 thai (youtube.com)

 

Videorna och broschyrerna är ursprungligen producerade år 2012 inom ramen för Nylands NTM-centrals projekt Koulutusportti. Projektet finansierades delvis av ESF. Mika Leppänen (Mikaman) står för materialet.

Videoserien Förstå Finland (Ymmärrä Suomea)

Videoserien Förstå Finland (Ymmärrä Suomea) är en serie på sju avsnitt som berättar om det finska samhället.

Vad är bra att veta om myndighetspersoners och tolkens roll i Finland

I videon berättas det bl.a. om vikten av en yrkeskunnig tolk speciellt då man sköter sina ärenden med myndigheterna. Språken i videorna är arabiska, engelska, ryska, farsi, thai, somaliska och kurdiska/sorani.

Det här är bra att veta om myndighetspersonernas och tolkarnas roll i Finland (youtube.com)

Videorna är producerade av projektet Finland – mitt hem som administreras av NTM-centralen i Nyland.