Samordnaren för arbetsförmågan som stöd för dig

Samordnaren för arbetsförmågan är en expert på tjänster som erbjuds till partiellt arbetsföra kunder. Samordnaren arbetar i samarbete med företag som anställer partiellt arbetsföra och andra parter i området. Samordnaren hjälper både arbetslösa och kunder i arbete. 

Samordnaren hjälper dig ifall du är partiellt arbetsför eller det har hänt förändringar i din förmåga att arbeta. Samordnaren söker till din situation passliga tjänster eller andra lösningar, vilka möjliggör sysselsättning eller fortsättning i arbetslivet.

Samordnaren för arbetsförmågan är ditt stöd i alla situationer som gäller sysselsättning eller att stanna i arbetslivet.

Arbets- och näringsbyråernas samordnare för arbetsförmågan