Sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen

Sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen – när du behöver samordning av myndigheters tjänster

Sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (servicecenter för arbetskraft, TYP) är en för arbets- och näringsbyrån, kommunen och Folkpensionsanstalten gemensam handlingsmodell, som betjänar dem som varit arbetslösa en längre tid.

Sektorsövergripande samservice erbjuder arbetslösa olika myndigheters tjänster med principen om en enda kontaktpunkt. Samservice tillhandahålls inom alla arbets- och näringsbyråer och i alla kommuner i Fastlandsfinland.

Inom den sektorsövergripande samservicen utreds vilka tjänster du behöver för främjandet av din sysselsättning. Dessutom utarbetas en sektorsövergripande sysselsättningsplan tillsammans med dig. I planen kan ingå offentliga arbetskraftstjänster, social- och hälsovårdstjänster samt rehabiliteringstjänster.

Arbets- och näringsbyrån, kommunen eller Folkpensionsanstalten hänvisar dig till samservicen. Du kan fråga din kontaktperson om kriterierna för att få samservice och ta ett initiativ för att bli hänvisat till servicen.

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket, hänvisar din hemkommun dig vid behov till en sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (TYP). Inom den sektorsövergripande samservicen utarbetar din hemkommun tillsammans med dig en sektorsövergripande sysselsättningsplan. 

Tjänster för arbetssökande under kommunförsök med sysselsättning