Få jobb med lönesubvention

Vad är lönesubvention?

Lönesubvention är ett ekonomiskt stöd som arbets- och näringsbyrån kan bevilja till arbetsgivaren för kostnaderna av att anställa en arbetslös arbetssökande. Arbetsgivaren kan få lönesubvention endast för att anställa en person som anmält sig som arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån.

För dig är lönesubventionen en möjlighet att även få sådant arbete där dina yrkeskunskaper inte riktigt räcker till eller då du har ett handikapp eller en sjukdom som gör det svårare för dig att klara av uppgifterna.

Syftet med lönesubvention

Hur mycket lönesubvention kan man få?

Lönesubventionen kan vara högst 30 %, 40 % eller 50 % av dina lönekostnader. Procenten beror på hur länge du varit arbetslös.

Läs mer om lönesubventionens varaktighet och villkor

Hur kan jag få lönesubvention för ett jobb?

  • När du har anmält dig som arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån (eller då din arbetslöshet fortsätter och ditt servicebehov bedöms på nytt) kommer du överens tillsammans med arbets- och näringsbyrån om du behöver lönesubvention för att få jobb. Kom överens om att det antecknas i din plan.
  • Kontakta intressanta arbetsgivare och sök öppna arbetsplatser. Kom ihåg att nämna för arbetsgivaren om möjligheten att få lönesubvention för att sysselsätta dig.
  • Ifall du får arbetet ska du be arbetsgivaren att kontakta arbets- och näringsbyrån eller lämna in lönesubventionsansökan i god tid innan arbetsförhållandet inleds.

Ditt arbetsförhållande kan börja först efter att arbets- och näringsbyrån har beviljat arbetsgivaren lönesubvention. Även arbets- och näringsbyrån kan erbjuda dig lönesubventionerat arbete.

Om du behöver ett intyg ommöjligheten till lönesubvention som du visar upp för arbetsgivaren då du söker jobb kan du få tillgång till ett lönesubventionskort. Kortet gäller tre månader åt gången. Du kan också skriva ut din sysselsättningsplan från Mina e-tjänster, som fungerar som ett "lönesubventionskort".

På vilka villkor beviljas lönesubvention?

Arbets- och näringsbyrån kan bevilja stöd för dina lönekostnader om

  • stödet hjälper dig få sysselsättning
  • saken har överenskommits i din sysselsättningsplan
  • du är arbetslös arbetssökande
  • din jobbsökning är i kraft
  • arbetsgivaren och ditt arbetsförhållande uppfyller förutsättningarna för att bevilja lönesubvention
  • arbets- och näringsbyrån har tillgång till de anslag som behövs.

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket, diskutera med din hemkommun om din möjlighet till lönesubvention. Möjligheten till lönesubvention antecknas i din plan om din hemkommun bedömer att du behöver lönesubvention för att få sysselsättning.  

När du kommer överens med arbetsgivaren om lönesubventionsarbete, berätta för arbetsgivaren att du är kund inom kommunförsöket i din hemkommun. Arbetsgivaren behöver informationen när han eller hon gör en ansökan om lönesubvention, eftersom beslutet om beviljande av lönesubvention fattas av din hemkommun.  

Om du sysselsätter dig med lönesubventionsarbete i din hemkommun, dvs. kommunen ansöker om lönesubvention eller om lönesubventionen finansieras av Europeiska socialfonden, beviljas lönesubventionen av arbets- och näringsbyrån. 

Lönesubvention ska sökas i god tid innan arbetet inleds och lönesubventionsarbete får inte inledas före ett positivt beslut om lönesubvention. 

Tjänster för arbetssökande under kommunförsök med sysselsättning

Lönesubvention ur arbetsgivarens synvinkel

Sysselsätt med lönesubvention