Unga

Efter grundskolan är arbete en viktig del av livet. Det är inte sak samma vad du gör.  Det finns många möjligheter – det gäller bara att hitta dem och våga anta utmaningarna!

På de här sidorna hittar du information om hur du med hjälp av arbets- och näringstjänster

TE-tjänsterna garanterar för sin del att ”du inte blir lämnad i sticket”! De stöder dig också om jobb eller utbildning känns som ett oöverstigligt hinder.

Vad ska man göra för att få TE-tjänster?

TE-tjänster tillhandahålls via flera kanaler:

  • sök webbtjänster
  • ring vår telefontjänst
  • besök en TE-byrå.

Om du inte fyllt 30 år förbättras dina arbets- och utbildningsmöjligheter av ungdomsgarantin.

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket, kontakta din hemkommun om du behöver hjälp eller om du är intresserad av tjänster som främjar sysselsättningen. Du har också tillgång till Navigatorns tjänster.