TE-byrån hjälper

Arbets- och näringstjänsterna ger dig sakkunnighjälp när du söker jobb eller funderar på karriärfrågor.

Träning i och verktyg för jobbsökning

Om anställningsförhållandet är slut eller du planerar att börja jobba efter studierna ska du genast från första början aktivt söka jobb. Om du håller semester blir det redan inom några månader svårare att få jobb.

TE-tjänsterna erbjuder dig:

 • hjälp med och verktyg för jobbsökning och jobbansökan
 • träning till exempel inför arbetsintervjuer.

När du anmält dig som arbetssökande på en TE-byrå kan du marknadsföras för arbetsgivare som söker arbetstagare.

Sakkunnighjälp i valet av yrke och karriär

TE-byråns vägledning för yrkesvalet och karriären har sakkunniga som specialiserat sig på:

 • sökning av jobb och utbildning
 • studiernas innehåll
 • yrken och branscher
 • utveckling av kompetensen
 • finansieringsalternativ för studierna.

TE-byråns psykologer hjälper dig i frågor som gäller val av yrke, jobb eller utbildning. Tillsammans med dig reder de ut hurdana förutsättningar, mål och alternativ du har vad gäller utbildning och arbetsliv.

I vägledningen fastställer du dina mål. Du får stöd av hela TE-byråns sakkunskap angående val av yrke eller utbildning, arbetslivet och yrkesutvecklingen. Tjänsterna är avsedda för både unga och vuxna. De är avgiftsfria men kräver ofta tidsbokning.

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du är du kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket hjälper experterna i din hemkommun dig och ger råd i frågor som gäller sysselsättning och yrkesval. Du får hjälp med yrkesvalet av kommunförsökets psykologer i din egen hemkommun. 

Om du är intresserad av sysselsättning med hjälp av lönesubvention, kontakta din hemkommun. Om din hemkommun bedömer att du behöver lönesubvention för att få sysselsättning kan du få ett lönesubventionskort från din hemkommun att visa upp för arbetsgivaren. Om du inte har fått lönesubventionskortet hittar du dina möjligheter till lönesubvention i din sysselsättningsplan. 

Tjänster för arbetssökande under kommunförsök med sysselsättning

Vid behov kan tjänsterna stödas med följande metoder

 • Lämplighetstest och andra psykologiska bedömningsmetoder kartlägger dina intressen, starka sidor och egenskaper.
 • Arbetsprövning ger dig möjlighet att pröva vissa arbetsuppgifter i praktiken och ger dig en konkret uppfattning om det alternativ du överväger och hur det passar dig
 • Utbildningsprövning ger dig möjlighet att lära känna ett visst utbildningsområde vid en läroanstalt. Du kan bedöma hur utbildningen eller branschen passar dig och hurdana studieförutsättningar du har på läroanstalten.
 • Karriärträning konkretiserar yrkes- och karriäralternativen, stöder sökning till yrkesutbildning och utvecklar arbetslivsfärdigheterna genom tjänster som ordnas i grupp. Den kan inkludera föreläsningar, olika funktionella övningar, frågeformulär, simulationer och psykologiska metoder.
 • Arbetsträning stöder jobbsökning, ingående av arbetsavtal och etablering av anställningsförhållandet.
 • Sakkunnigbedömningar utgörs av till exempel medicinska, psykologiska eller sociala undersökningar eller bedömningar av dina förutsättningar att bli företagare.

Om du blir arbetslös

Om du är arbetslös ska du anmäla dig hos TE-byrån som arbetssökande senast på den första arbetslöshetsdagen. Anmäl dig som arbetssökande via webbsidorna Mina e-tjänster. Registrering som arbetssökande och förändringar i arbetssökningen

Mina e-tjänster

Om du är under 25 år eller 25–29 år gammal nyutexaminerad arbetslös arbetssökande omfattas du av Ungdomsgarantin. När du anmält dig som arbetssökande gör vi upp en plan med dig för tjänster som främjar din sysselsättning. Du får tillgång till dem inom tre månader från att du blev arbetslös.

På TE-byrån kan du också få ett lönesubventionskort, som betydligt förbättrar dina chanser att få jobb.

Under 25 år gamla personer utan utbildning som leder till examen och ger yrkesfärdigheter