Börja jobba

Var ute i god tid om du planerar att börja jobba, blir klar med studierna eller håller på att bli arbetslös. TE-tjänsterna ger dig hjälp och verktyg när du söker jobb eller ska skriva en platsansökan. Du kan också få hjälp med att förbereda dig på arbetsintervjuer.  

Elektroniska tjänster och telefontjänster

Utnyttja våra webbtjänster när du söker jobb – de är tillgängliga dygnet runt. I tjänsten hittar du alla ledigförklarade jobb i Finland. Med Vakt kan du beställa information om lämpliga jobb direkt till din e-post.

Lediga jobb

Kom också ihåg vår telefontjänst. Telefontjänsten för personkunder informerar dig om TE-byråns tjänster samt elektroniska tjänster.

Telefontjänsten för personkunder

Lönesubventionskortet stöder sysselsättning

När du anmäler dig som arbetssökande på en TE-byrå kan du marknadsföras för arbetsgivare. Om du är arbetslös ska du anmäla dig som arbetssökande på den elektroniska blanketten för arbetssökande senast på den första arbetslöshetsdagen.

Om du är under 25 år eller 25–29 år gammal nyutexaminerad arbetslös arbetssökande omfattas du av Ungdomsgarantin. När du anmält dig som arbetssökande får du inom tre månader tillgång till en gemensamt planerad tjänst som främjar sysselsättningen.

På TE-byrån kan du också få ett lönesubventionskort, som betydligt förbättrar dina chanser att få jobb.

Få jobb med lönesubventionskortet

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket får du hjälp med arbetssökningen av din hemkommun. Kontakta din hemkommun om du är intresserad av att få arbete med lönesubvention. Om din hemkommun bedömer att du behöver lönesubvention för att få sysselsättning kan du få ett lönesubventionskort från din hemkommun att visa upp för arbetsgivaren. Om du inte har fått lönesubventionskortet hittar du dina möjligheter till lönesubvention i din sysselsättningsplan. 

Tjänster för arbetssökande under kommunförsök med sysselsättning