Sommarjobb

Varje år erbjuds under och över 18 år gamla unga samt även utbildade vuxna en hel del sommarjobb.  Ju tidigare du är ute desto bättre chans har du att få sommarjobb. På den här sidan finns information om hur du söker sommarjobb i Finland.   

Hur gammal måste man vara för att få sommarjobb?

Särskilda bestämmelser tillämpas på under 18 år gamla arbetstagare. Syftet med dem är att skydda unga arbetstagare.

 • En 15 år gammal person som fullgjort sin läroplikt kan ingå arbetskontrakt.
 • En ung person som samma kalenderår fyller 14 år får under högst halva semestertiden utföra lätt arbete som inte skadar hälsan, utvecklingen eller skolgången.

Var hittar man sommarjobb?

Ledigförklarade sommarjobb hittar du i tjänsten Lediga jobb.

Lediga jobb

 1. Välj kommun eller landskap på söksidan
 2. Kryssa för ”Sommarjobb” i Arbetets längd
 3. Du kan också få uppgifter om jobb per e-post genom att klicka på Platsvakten.

Minns att arbetsgivare också söker arbetstagare via de sociala medierna.

Information om sommarjobb får du också

 • i tidningar
 • av bekanta och släktingar
 • genom att själv kontakta arbetsgivare
 • genom att följa med te-byråernas Facebook och Twitter.

På våren ordnar TE-byråerna rekryteringsevenemang för sommarjobbare på olika orter. De utannonseras ofta i

TE-tjänsternas evenemangskalender

Korta sommarjobb kan du också hitta via sommarpraktikantprogrammet Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna.

Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna (på finska, kunkoululoppuu.fi)

Sommarjobb i kommuner och församlingar

Städer, kommuner och församlingar erbjuder en hel del sommarjobb, till exempel inom:

 • underhåll av motionsställen
 • underhåll och städning av parker, begravningsplatser och verksamhetsställen  
 • matservice, socialt arbete och hälsovård
 • service och rådgivning för turister.

Sök information om kommunernas ledigförklarade sommarjobb på deras webbplatser.  Om sommarjobb i församlingar får du mer information på deras webbplatser och i tidningar. Du kan också själv kontakta dem.

Fyll i webbansökan omsorgsfullt

Om du söker sommarjobb på en elektronisk ansökningsblankett via arbetsgivarens webbplats ska du beakta att arbetsgivaren ofta förhandsgallrar ansökningarna. Därför lönar det sig att fylla i ansökan omsorgsfullt på samma sätt som andra skriftliga ansökningar om sommarjobb.

Bekanta dig med arbetsgivaren

Det lönar sig också att läsa in sig på det företag där du söker sommarjobb. Du har nytta av det då du skriver din ansökan och naturligtvis om du blir kallad på intervju.

Arbetsvillkor och arbetsavtal gäller också sommarjobb

Även i sommarjobb ska arbetsgivaren iaktta bestämmelser om arbetarskydd och arbetsvillkor, till exempel arbetstid och lön.

Innan sommarjobbet börjar lönar det sig att ingå skriftligt arbetsavtal om bland annat:

 • lön och arbetstid
 • centrala arbetsuppgifter
 • anställningsförhållandets längd och grund för visstidsanställning
 • tillämpligt kollektivavtal
 • fastställande av semester.

Mer information

Sommarjobbarens checklista (kesaduunari.fi)