Utomlands

Utgående från din livssituation kan du söka dig utomlands för att studera, praktisera, jobba eller frivilligarbeta. Om du är 30 år eller yngre kan du också söka till ungdomsutbyte. När du jobbar eller studerar utomlands utvecklar du din språkkunskap och får värdefull erfarenhet som du säkert har nytta av i framtiden. På den här sidan hittar du information om olika alternativ. Du kan också studera, praktisera, jobba eller frivilligarbeta utomlands.

Studera utomlands

Du kan studera utomlands i olika skeden av livet. Studierna kan pågå från några veckor till flera år.

Om du studerar i Finland kan du söka dig utomlands via studentutbytet. Då avlägger du en del av din finländska examen utomlands. Information om utbytesstudier får du av samordnaren av internationella ärenden vid din läroanstalt.

Du kan också avlägga hela examen utomlands. Beroende på omfattningen av examen kan studierna pågå i flera år.

Praktik utomlands

Praktik utomlands anknyter i allmänhet till studierna och är i första hand avsett för studerande och nyutexaminerade.

Praktik stöder

 • praktikantens yrkesutveckling och språkfärdigheter
 • praktikanternas och deras arbetsgivares internationalisering.

Om du studerar vid en yrkesläroanstalt kan du söka en plats för inlärning i arbetet i utlandet via din läroanstalt.

Om du är högskolestuderande förmedlas praktikantplatser utomlands av bland annat

 • självständigt kontakta arbetgivare. Kolla med din högskola, om det är möjligt att ansöka om praktikstöd via skolan. Du kan erhålla Erasmus+ stöd för praktik i EU-länder, Island, Norge, Liechtenstein, Makedonien eller Turkiet. Du kan söka praktikantplatser t.ex. via EURES-portalen.
 • via de kontakter din egna högskola har
 • via utbildningsstyrelsen (EDUFI-praktik) eller
 • internationella studentorganisationer

Om du är nyutexaminerad eller arbetslös ung, kan du söka

 • praktikantplatser i utlandet via olika program och projekt
 • arbetslivsträning utomlands.

Personer i åldern 18-35 år, som nyligen utexaminerats från yrkesutbildning på andra stadiet, kan söka sig utomlands till Erasmus+ -stödd praktik via projektet Ready for Life som ingår i Allians ungdomsutbyte. Personer som nyligen utexaminerats från högskolor kan söka EDUFI-praktikplatser via Utbildningsstyrelsen. Vid tidpunkten för praktikens början får det ha gått högst ett år efter det att examen avlades.

Du får mer info om olika internationaliseringsmöjligheter via Utbildningsstyrelsens webbtjänst Maailmalle.net 

Jobba utomlands

Det europeiska arbetsförmedlingsnätverket EURES omfattar också Finlands arbets- och näringsförvaltning. EURES främjar sökande av jobb på Europeiska ekonomiska samarbetsområdets gemensamma arbetsmarknad.

Som finsk medborgare har du samma rättigheter och skyldigheter i arbetslivet i ett EES-land som destinationslandets medborgare. Mer information finns i 

Jobbsökning i Europa

Jobb utanför EES-länderna kräver i regel arbetstillstånd som beviljas av migrationsmyndigheterna i respektive land. Som arbetssökande måste du själv ta reda på kraven och förfarandena i anslutning till arbetstillstånd. Mer information får du bland annat av respektive lands beskickning.

TE-tjänsterna förmedlar inte aktivt jobb utanför EU- och EES-länderna, eftersom länderna inte har ingått avtal om arbetskraftens fria rörlighet.

I allmänhet informerar TE-tjänsterna om möjligheter till praktik eller jobb utanför EU- och EES-länderna. Även om arbetsplatsens uppgifter syns på TE-tjänsternas sidor lönar det sig att reda ut arbetsvillkoren noga.

Innan du börjar söka jobb utomlands ska du kartlägga dina språkkunskaper, din kompetens och sysselsättningsläget i din bransch i destinationslandet. Att bo och jobba i ett annat land kräver också förmåga att anpassa sig till andra kulturer. Dessutom gäller det att reda ut beskattningen och socialskyddssystemen.

Det bästa sättet att förbereda sig på är att inhämta information om landet där du ska jobba. Nyttig information finns också på sidorna 

Till Europa med Youth in Action

Europeiska unionens Youth in Action

 • främjar ungas aktiva medborgarskap och rörlighet mellan EU-länder som en del av programmet Erasmus+
 • stöder samarbetet mellan europeiska ungdomsorganisationer samt utbyte av information och erfarenheter
 • riktar sig till 13–30 år gamla unga och ungdomsarbetare i alla åldrar.

Programmet omfattar flera ungdomsprojekt och verksamhetsformer från gruppmöten till Europeisk volontärtjänst.

Arbetsläger eller frivilligarbete

På internationella arbetsläger bekantar du dig lätt med kulturen i destinationslandet. Samtidigt utför du frivilligarbete i en mångkulturell grupp för en lokal allmännyttig organisation.

Lägren är i allmänhet 2–3 veckor långa. De ordnas på olika håll i världen, oftast på sommaren. Deltagarna är i allmänhet 18–30 år gamla, men det finns ingen övre åldersgräns. Lön betalas inte för arbetet, utan ersättningen består av kost och logi.

Du kan anmäla dig till internationella arbetsläger bland annat via Kansainvälinen Vapaaehtoistyö ry (KVT) och Finlands Ungdomssamarbete Allians rf.

Ett långvarigt volontärarbete är ett utmärkt alternativ för personer som önskar hålla ett mellanår. I allmänhet uppstår det kostnader under volontärperioden och dem är man tvungen att själv stå för. Europeisk volontärtjänst (European Voluntary Service) erbjuder dock 17-30 -åriga europeiska ungdomar en möjlighet till EU-stött långvarigare volontärarbete: 

Europeisk volontärtjänst (maailmalle.net)