Studera

Som utbildad har man alltid bättre chanser att få jobb. Studier lönar sig också för att du tack vare dem får möjlighet att jobba med sådant som intresserar dig.  På den här sidan hittar du information om studie- och utbildningsmöjligheter och källor för tilläggsinformation.

Via länkarna nedan hittar du direkt det du söker:

Sök en studieplats som passar dig

När du funderar på studiealternativ lönar det sig att bland annat svara på följande frågor:

  • Vilka ämnen vill du studera och var kan du göra det?
  • Hur länge är du beredd på att studera?
  • Hur mycket jobb krävs det för att få en studieplats?
  • Hur finansierar du studierna?
  • Vilka färdigheter ger studierna – krävs det ytterligare fortbildning efter examen för att du ska nå dina mål?

Läs mer

Ansök till studier 2021

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket, kontakta din hemkommun om du är intresserad av studier. Meddela din hemkommun om dina studieplaner i god tid innan studierna inleds. Du kan också fråga mer hos din hemkommun om att slutföra studier och att söka en läroavtalsarbetsplats. 

Tjänster för arbetssökande under kommunförsöket för sysselsättning ​​​​​​

Ta del av utbildningsmöjligheterna

Genom att fördomsfritt ta del av utbildningsalternativen kan det hända att du hittar fler möjliga alternativ än du kunde inbilla dig.

På Studieinfo hittar du basfakta om alla studier på olika utbildningsnivåer. Där finns också annan nyttig information om hur du kan utveckla din kompetens och dessutom länkar till andra informationskällor.

Studieinfo.fi (studieinfo.fi)

Utbildningsgarantin är en del av ungdomsgarantin

Utbildningsgarantin i anslutning till ungdomsgarantin säkerställer en studieplats för alla som gått ut grundskolan:

  • vid gymnasier eller yrkesläroanstalter
  • i läroavtalsutbildning
  • i verkstäder eller rehabilitering
  • på annat sätt.

Samtidigt reformeras antagningen till yrkesutbildning. I den gemensamma antagningen på andra stadiet prioriteras de unga som saknar examen eller en annan utbildningsplats efter grundskolan.  Det här garanterar att de som söker sin första utbildningsplats får utbildning. 

Ungdomsgarantin

Finansiering av studier

Studier kan finansieras på flera olika sätt. Din livssituation inverkar på den finansiering du kan få.

Till exempel beviljas olika slags stöd för studier direkt efter grundskolan än för studier under arbetslivet. För arbetslösa erbjuds egna stödformer. För boendet beviljas i allmänhet separat stöd.

Finansiering av studierna (studieinfo.fi)

Blev du utan studieplats?

Stanna inte i sängen om du inte fick en studieplats. Det lönar sig att söka alternativ till det första alternativet i kompletterande ansökan. Ofta lär man sig grundfärdigheter under det första året som man kan ha nytta av senare under studierna.

Ett mellanår är nödvändigtvis inte en risk om du under denna tid samlar arbetserfarenhet som hjälper dig med fortsatta studier. Flera mellanår ökar risken för att du blir på stranden. Enligt Statistikcentralen verkar 90 procent av de 24 år fyllda personer som saknar arbete, examen efter grundstadiet och halvfärdiga studier bli permanent utan fortbildning.

Om du blev utan studieplats i den gemensamma ansökan till andra stadiet kan du kolla in dina möjligheter på Studieninfos webbplats.

Är din examen halvfärdig?

Om dina studier för examen är på hälft kan du avlägga dem senare. I allmänhet kan du fortsätta studera från den nivå du uppnått. Om din studierätt inte längre är i kraft måste du söka studieplats på nytt genom den normala ansökningsprocessen. Dina tidigare studieprestationer kan eventuellt införlivas i examen när du beviljats studierätt.

Ta reda på dina möjligheter att slutföra studierna genom att kontakta läroanstalter eller arbets- och näringsbyråer.

Avbrutna studier (studieinfo.fi)

Arbetskraftsutbildning stöder sysselsättning

Arbetskraftsutbildning förbättrar dina sysselsättningsmöjligheter om du har fyllt 20 år och är arbetslös eller kommer att bli det. Även arbetande personar kan söka sig till utbildningarna.

Arbetskraftsutbildning är i regel yrkesutbildning, såsom utbildning som leder till grund- eller yrkesexamen eller fortbildning. Även halvfärdiga universitetsstudier kan slutföras som arbetskraftsutbildning, och yrkeshögskoleexamen kan avläggas som examensinriktad fortbildning.

Arbetskraftsutbildning är avgiftsfri, och för utbildningstiden kan du få stöd som motsvarar arbetslöshetsskyddet. Sök dig till arbetskraftsutbildning via arbets- och näringsbyrån antingen med en elektronisk ansökningsblankett eller en vanlig ansökningsblankett som du får på TE-byrån.

Mer information om arbetskraftsutbildning

Läroavtalsutbildning - lär och utbilda dig i arbetet

Genom läroavtalsutbildning kan man avlägga yrkesexamen eller delar av examen. 

Man kan skaffa sig ett yrke, fördjupa sin yrkeskompetens eller förvärva ny yrkeskompetens med hjälp av läroavtalsutbildning. 

Vid läroavtalsutbildning ordnas den största delen av studierna i praktiska arbetsuppgifter på en arbetsplats och kompletteras med teoretiska studier. Läroavtalsutbildningen är heltidsutbildning och kräver att man har initiativkraft, är aktiv och kan studera självständigt. Den studerandes tidigare kompetens beaktas när utbildningen planeras. För var och en uppgörs ett individuellt studieprogram där bl.a. studiernas innehåll och längd framgår.

Läroavtalet baserar sig på ett arbetsavtal för viss tid. Arbetsgivaren betalar lön enligt arbets- eller tjänstekollektivavtalet till den studerande. Under de teoretiska studierna finns rätt till studiesociala förmåner, om det förekommer inkomstbortfall under tiden i fråga.

Det enklaste sättet att hitta en läroavtalsplats är att själv kontakta arbetsgivare. 

Arbets- och näringsbyråerna hjälper dig och ger dig råd, när du söker en läroavtalsplats.

Läroavtalsplatser finns också på webbsidor  (TE-tjanster.fi > Lediga jobb)

Då det gäller läroavtalsutbildning betjänas du av: