Sök till en utbildning – då tryggar du också dina arbetslöshetsförmåner

Som arbetslös arbetssökande bör du söka arbete eller utbildning. Därför får du arbetslöshetsförmåner, arbetsmarknadsstöd eller arbetslöshetsdagpenning.

Är du en under 25 år gammal person utan utbildning efter grundskolan eller gymnasiet, som leder till examen och ger yrkesfärdigheter? För att få arbetslöshetsförmån ska du på våren söka minst två studieplatser, vars kriterier du uppfyller.

  • Utbildningen du söker behöver inte ingå i gemensam ansökan. Det kan också handla om annan utbildning som leder till examen och ger yrkesfärdigheter, såsom universitetsstudier.
  • Du kan söka två gymnasieplatser som är avsedda för unga om du bara slutfört grundskolan. Gymnasiestudier ska omfatta minst 150 studiepoäng.
  • Om du är vårens abiturient ska du under våren söka utbildning som börjar på hösten och ger yrkesfärdigheter.

Du förlorar rätten till arbetsmarknadsstöd i början av höstterminen 1 september om:

  • du utan godtagbar orsak låter bli att söka utbildning
  • genom eget agerande orsakar att du inte blir vald
  • vägrar delta i utbildningen.

Om du avbryter studierna utan godtagbar orsak förlorar du rätten till arbetsmarknadsstöd från den dag du avbryter studierna.

Om du är ung och söker arbetslöshetsdagpenning är du också skyldig att söka utbildning som leder till examen och ger yrkesfärdigheter. Tidigare har skyldigheten bara gällt unga som får arbetsmarknadsstöd. Nu regleras rätten till arbetslöshetsdagpenning och arbetsmarknadsstöd av samma bestämmelser.

Du kan få arbetsmarknadsstöd om:

  • du för första gången träder in på arbetsmarknaden
  • har fått arbetslöshetsdagpenning under maximitiden.

Endast arbetssökande bosatta i Finland kan beviljas stöd. Rätten till stöd börjar tidigast den dag du anmäler dig hos TE-byrån.