Vilket yrke ska jag välja?

Det är inte många som absolut säkert vet vad de vill jobba med efter skolan. Eller också kan man ha en känsla av att ha valt fel bransch? Det finns hundratals yrken och utbildningar – bland vilka även du säkert hittar intressanta alternativ.  Det lönar sig att tänka efter noga vad man vill jobba med.

När du söker ett yrke ska du tänka på

 • dina intressen, som hjälper dig att agera målmedvetet och uppnå dina mål mer säkert
 • vad du uppskattar och är bra på
 • om det finns arbetsuppgifter i vilka du tror att du av en eller annan orsak inte kommer att klara dig.

Var också medveten om att du inte kan vara helt säker på att en viss lösning är den bästa möjliga. Satsa inte allt på ett kort – det kan finnas många bra alternativ till drömyrket. Att hitta dem kräver arbete.

Arbetslivets alternativ på Yrkesinfo

Yrkesinfo är en databank för dig som planerar arbetskarriären. Där hittar du bland annat

 • beskrivningar av olika yrken och branscher
 • videor om olika yrken
 • intervjuer med proffs från olika branscher
 • berättelser om hur människor hittat sin plats i arbetslivet.

Bekanta dig med Yrkesinfo (kokeile.tyomarkkinatori.fi)

Yrkesbarometern berättar vilka sysselsättningsutsikterna är för olika yrken i framtiden

Arbets- och näringsbyråernas bedömningar av arbetsmarknadsläget för olika yrken

 • råder det brist på arbetskraft eller överutbud på arbetskraft då det gäller ett visst yrke
 • nivån på antalet arbetslösa och lediga platser under den senaste tiden
 • hur läget för yrken varierar inom olika områden

Läs mer

Tjänsten ForeAmmatti visar visuellt vilka sysselsättningsutsikterna är för olika yrken

I tjänsten ForeAmmatti (endast på finska) får du en överblick av bl.a.

 • arbetsuppgifterna och medellönen inom olika yrken
 • antalet arbetsplatser som står till buds och var arbetsplatserna är belägna i Finland
 • hur många sökande det finns till samma platser
 • vilka önskemål arbetsgivarna ställer på de sökandes kompetens i platsannonserna

Bekanta dig med tjänsten ForeAmmatti (foreammatti.fi)

AVO lyfter fram dina mål och de yrken som motsvarar dem

Om du inte vet vad du vill utbilda dig till eller jobba med kan du göra AVO-yrkesvalstestet.  I appen kan du

 • testa vilka yrken som motsvarar dina önskemål och varför
 • spara dina resultat och gå igenom olika utbildningar och yrken med eftertanke.

Yrkesvalsprogrammet AVO har förnyats. Grunden i AVO-programmet är oförändrad, men dess funktionalitet har förenklats och programmet fungerar också i mobila apparater.

AVO-programmet

Hjälp med yrkesval på TE-byråer

Du kan också diskutera din situation och dina önskemål med sakkunniga på TE-byråerna och med deras hjälp söka efter en lösning. Diskussionerna utgår från dina önskemål och de är konfidentiella.

Du kan också ringa till psykologerna på finskspråkiga telefonservicen eller beställa en tid då psykologen ringer tillbaks till dig. Denna service finns tyvärr endast på finska.

Om du vill diskutera ansikte mot ansikte, hittar du kontaktuppgifterna till psykologerna vid din egen arbets- och näringsbyrå på de lokala arbets- och näringstjänsternas egna webbsidor. Arbets- och näringsbyråns psykologer hjälper dig i frågor som gäller val av yrke, jobb eller utbildning. Tillsammans med psykologen reder ni ut dina förutsättningar, mål och alternativ för utbildningen och arbetslivet.

Psykologtjänster vid TE-byråernas yrkes- och karriärvägledning

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket

Om du är kund inom kommunförsöket kan du diskutera yrkesval med en expert i din hemkommun. Du har också tillgång till arbets- och näringsbyråns telefontjänster och tjänster på webben, så som yrkesvalsprogrammet AVO och Yrkesinfo på Jobbmarknaden. 

Tjänster för arbetssökande under kommunförsök med sysselsättning