Yrkesval och utbildning

TE-tjänsterna stöder dig i alla skeden av arbetskarriären, t.ex. då du

  • söker jobb
  • funderar på yrke
  • planerar att utveckla din kompetens
  • överväger att sadla om.

När du behöver hjälp med att reda ut din situation kan du anlita vår webbtjänst eller vår nationella telefontjänst eller kontakta din lokala TE-byrå, där du trots undantagstillståndet får vägledning per telefon.

Så här sköter du dina ärenden med oss

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du är kund i det kommunala sysselsättningsförsöket, kontakta din hemkommun när du behöver stöd för din situation. Din hemkommun ger dig också anvisningar i frågor som gäller utbildningar och träningar.  

Tjänster för arbetssökande under kommunförsök med sysselsättning

Utbildning stöder karriären

TE-tjänsterna stöder dig också när du skrider till verket med dina planer. Det finns många möjligheter:

Yrkesinriktad arbetskraftutbildning kan öka din kompetens och möjligheter att hitta jobb. Du kan också avlägga grundskolan om du inte kan påbörja yrkesutbildning för att du saknar avgångsbetyg.

Aktuell arbetskraftsutbildning

Företagarutbildning är till nytta om du överväger att bli företagare eller redan är det.

Utbilda dig till företagare

Integrationsutbildning förbereder dig som är invandrare till yrkesutbildning eller jobb och det finländska samhället.

Integrationsutbildning för invandrare

Frivilliga studier med arbetslöshetsförmån kan under vissa förutsättningar ordnas, om du inte hittar lämplig utbildning bland arbetskraftsutbildningarna. Du ska alltid avtala om studierna med TE-byrån.

Frivilliga studier med arbetslöshetsförmån

Studier på deltid kan vara en möjlighet ifall det inte påverkar din jobbsökning eller hindrar dig från att motta ett heltidsarbete.

Studier på deltid

Läroavtalsutbildning kan ge dig yrkesexamen eller delar av examen. Man kan skaffa sig ett yrke, fördjupa sin yrkeskompetens eller förvärva ny yrkeskompetens med hjälp av läroavtalsutbildning. Läroavtalet baserar sig på ett arbetsavtal för viss tid.

Läroavtalsutbildning

Träningar sätter fart på jobbsökningen och karriären

TE-tjänsterna erbjuder arbetsträning och jobbsökarträning då du behöver hjälp med jobbsökningen. Karriärträning innebär däremot att man funderar på din karriärstig ur ett vidare perspektiv.

Träningar