Integrationsutbildning för invandrare

Integrationsutbildningen förbättrar vuxna invandrares möjligheter att delta i det finländska samhället. Integrationsutbildningen ger språkliga och övriga färdgheter samt förutsättningar för fortsatta studier och sysselsättning.

TE-byrån hänvisar dig till integrationsutbildning, om

  • du har bott i Finland under tre år,
  • du är minst 17 år gammal
  • du är arbetslös eller håller på att bli arbetslös
  • integrationsutbildningen motsvarar dina studiefärdigheter och
  • integrationsutbildningen stöder dina mål vad gäller integration och syssselsättning

Anmäl dig till din närmaste TE-byrå, så bedömer TE-byrån dina möjligheter att inleda integrationsutbildning.

Anmälningsanvisningar

I integrationsutbildningen

  • lär sig deltagarna finska eller svenska och kommunikationsfärdigheter
  • lär sig deltagarna färdigheter som behövs i samhället och arbetslivet
  • får deltagarna en personlig yrkesplan.

Efter integrationsutbildningen kan du självständigt sköta butiks- eller myndighetsärenden. Du kan börja jobba, inleda utbildning som ger arbetslivsfärdigheter eller inleda en yrkesutbildning. Som arbetskraftsutbildning kan invandrare också avlägga grundskole- eller gymnasiestudier om de underlättar inträdet på arbetsmarknaden eller eventuell fortbildning. TE-byrån kan arrangera läs- och skrivfärdighetsutbildning så att du senare kan fortsätta studera inom övrig integrationsutbildning.

Integrationsutbildningen anordnas enligt Utbildningsstyrelsens föreskrifter.

Det kommunala sysselsättningsförsöket och integration 

Om du är intresserad av integrationstjänster ska du först anmäla dig som kund hos arbets- och näringsbyrån. Om arbets- och näringsbyrån hänvisar dig till kommunförsöket, hjälper din hemkommun dig att hitta sysselsättning i stället för arbets- och näringsbyrån. Din hemkommun bedömer om du kan inleda integrationsutbildningen.  

Tjänster för arbetssökande under kommunförsök med sysselsättning

Ytterligare info