Läroavtalsutbildning

Genom läroavtalsutbildning kan man avlägga yrkesexamen eller delar av examen. 

Man kan skaffa sig 

  • ett yrke, 
  • fördjupa sin yrkeskompetens eller 
  • förvärva ny yrkeskompetens med hjälp av läroavtalsutbildning.  

Vid läroavtalsutbildning ordnas den största delen av studierna i praktiska arbetsuppgifter på en arbetsplats och kompletteras med teoretiska studier. Läroavtalsutbildningen är heltidsutbildning och kräver att man har initiativkraft, är aktiv och kan studera självständigt. Den studerandes tidigare kompetens beaktas när utbildningen planeras. För var och en uppgörs ett individuellt studieprogram där bl.a. studiernas innehåll och längd framgår. Läroavtalet baserar sig på ett arbetsavtal för viss tid.

Arbetsgivaren betalar lön enligt arbets- eller tjänstekollektivavtalet till den studerande. Om den som utbildas genom läroavtal är arbetslös kan arbetsgivaren söka lönesubvention hos TE-byrån. Om den som får läroavtalsutbildning är arbetslös arbetssökande och kund i kommunförsöket för sysselsättning, ansöker arbetsgivaren om lönesubvention av kundens hemkommun. 

Tjänster för arbetssökande under kommunförsök med sysselsättning

De som ordnar läroavtalsutbildning hjälper och ger råd i frågor kring läroavtalsutbildning. 

Anordnare av läroavtalsutbildning (studieinfo.fi) 

På webben

Sök läroavtalsplatser som arbetsgivarna har anmält i tjänsten Lediga jobb genom att använda dig av sökordet "oppisopimus".

Tjänsten Lediga jobb