Söker du yrke eller utbildning?

Du har förutsättningar till ett och annat – att välja yrke är inte ett pussel där det gäller att hitta den enda pusselbiten som passar in. Yrkesval handlar snarare om vad du vill lära dig att göra. Ta alltså reda på dina möjligheter i arbetslivet och de flexibla utbildningskanalerna som leder till dem.  

Det finns alternativ – du har bollen.

När du väljer yrke är det viktigt att veta

  • vilka dina starka sidor är
  • vad du vill syssla med
  • i vilka arbetsuppgifter och yrken detta är möjligt?

Du ska känna till dina önskemål, värderingar, starka och svaga sidor samt arbets- och utbildningsmöjligheter. Du är den bästa experten på ditt eget liv och fattar besluten själv. Men ofta är det bra att få synpunkter och respons av andra, eftersom vi inte alltid ser objektivt på saker och ting.

Även om valet av yrke är ett stort beslut är det inte avgörande för resten av livet. Utbildningssystemet är flexiblare än tidigare, och fattade beslut behöver inte nödvändigtvis utestänga andra alternativ.

I dagens värld kan man vara tvungen att byta yrke flera gånger – antingen av egen vilja eller nödtvång. Läs mer om brytningsskeden och förändringar i karriären.

Ändring i karriären – bedöm din situation

Fundera på och red ut karriärriktningen

Vad tycker du om att göra på fritiden? Kan arbetslivet erbjuda motsvarande sysslor? När du funderar på svaren ska du komma ihåg att du inte kan önska dig något du inte vet något om.

Fundera aktivt och utan fördomar

  • hurdana intressanta alternativ som erbjuds
  • vad du vill jobba med
  • vad som är realistiskt för dig.  

När du kommit på svaren på dessa frågor är det lättare för dig att hitta en karriärlösning och formulera meningsfulla mål. Du kan börja söka efter svaren genom att göra målanalysuppgiften. 

Målanalysuppgiften (pdf)  

Med hjälp av yrkesvalsprogrammet AVO kan du

  • reda ut vad du vill jobba med
  • bedöma dina starka och svaga sidor
  • reda ut hurdana arbetsuppgifter du är intresserad av (intressetestet)
  • jämföra vilka yrken som bäst motsvarar dina önskemål.

Bekanta dig med AVO-programmet
 

Om du redan kommit fram till potentiella utbildningar eller yrken kan du jämföra dem med varandra med analysverktyget.

Kalkyleringsmodell

Ibland behöver man hjälp av andra för att hitta sin grej eller sätta kött på benen på en preliminär plan. På sidan "Stöd för utbildnings- och karriärlösningar" hittar du information om hur du formulerar dina mål med hjälp av TE-tjänster.