Ändring i karriären – bedöm din situation


I livet stöter man på olika förändringar – du går från studie- till arbetslivet, ditt anställningsförhållande kan ta slut eller din kompetens motsvarar inte studie- eller arbetskraven. Även dina värderingar kan förändras – det kan hända att du inte längre trivs med studierna, jobbet eller din livssituation. Även förändringar i ditt eget liv kan skapa behov av att granska tidigare val.  

I ändringssituationer är det en fördel att ha mål: att ”gå mot något” är bättre än att ”gå från något”.  Granska din nuvarande situation så realistiskt som möjligt. Tro inte att ändringen är en lösning på alla dina problem. Glöm inte heller eventuella goda sidor i den rådande situationen. Men ibland måste man vara beredd på att lämna det som varit. Kom ihåg att också en liten förändring ibland kan sätta saker i rörelse. Alla frågor behöver inte lösas på en gång.  

Analysuppgiften om ändringar kan ge dig nya idéer.

Analysuppgiften om ändringar (pdf)  

Förändringar i arbetet

Om du längtar efter förändring i din jobbsituation är det bra att stanna upp och fråga sig vad det kan bero på. Kan situationen rättas till lätt genom att ändra arbetstiden, arbetsförhållandena eller befattningsbeskrivningen?  Skulle byte av arbetsplats vara en lösning? Eller känns det som om den enda vägen framåt är att satsa på byte av yrke eller bransch?

På vilket sätt önskar du att ditt jobb skulle vara annorlunda? Vilka förändringar sku vara önskvärda? Gör uppgiften Ändring i karriären och du kan få svar på dina frågor.

Uppgiften: Ändring i karriären (pdf)

Ibland kan förändringar vara nödvändiga även om de kräver lösningar som känns svåra.  Människan växer och utvecklas genom förändringar, eftersom hon då ofta lär sig något nytt om sig själv, om andra och om livet.

Med hjälp av uppgiften Arbetets betydelse och meriter kan du fundera på vad du ännu vill åstadkomma.

Uppgiften: Arbetets betydelse och meriter (pdf) 

Läs mer om förändringar i livssituationen.

När det krisar sig (pdf)

Även om en förändring känns som det enda alternativet medför den alltid också en möjlighet till något nytt – som fortfarande gömmer sig bakom hörnet.

Ta del av olika människors karriärberättelser – och låt dig inspireras.

Yrkesinfo (kokeile.tyomarkkinatori.fi)

Alternativ i arbetslivet

Om du har behov av mer fritid eller en andhämtningspaus från jobbet kan du fundera på följande alternativ.

Distansarbete utförs på del- eller heltid i hemmet eller ett annat ställe som arbetstagaren väljer. Man talar ofta också om ejobb, vilket syftar på användningen av data- och kommunikationsteknik i jobbet. Dessutom kan man tala om decentraliserat eller mobilt arbete.  

Genom att distansjobba kan du bland annat  

  • bättre anpassa jobbet och familjelivet till varandra
  • orka mer i jobbet
  • välja arbetsplats och boendeort mer flexibelt
  • sänka kostnaderna för arbetsresor och den tid som går åt till dem.

I Finland distansjobbas det i varierande grad både officiellt och inofficiellt. Trenden verkar gå mot mer mångsidiga och varierande arbetstider och -platser.

Du kan vara alterneringsledig 100-180 dagar utan att förlora anställningsförhållandet. Du kan använda ledigheten på valfritt sätt, till exempel för utbildning, närståendevård, vila eller hobbyer. Alterneringsersättning betalas för alterneringsledigheten.

Under vissa förutsättningar kan du beviljas studieledighet från arbetet för studier som varar högst två år. Under studieledigheten betalas ingen lön eller annan ersättning, och därför måste studierna finansieras på annat sätt.

Deltidsarbete ger dig mer fritid. I vissa branscher kan du övergå till deltidsarbete genom att förhandla om det med arbetsgivaren. Arbets- och näringsbyråerna beviljar inte längre behovsprövat deltidstillägg till dem som frivilligt övergår till deltidsarbete.