Information om branscher, yrken och utbildningar

På den här sidan hittar du bra informationskällor när du söker en utbildningsplats eller funderar på din framtida karriär.  

Branscher och yrken

Det lönar sig inte att lämna framtiden åt slumpen eller lösa funderingar. För att du ska kunna välja behöver du information om olika alternativ. Yrkesinfo på Jobbmarknaden är avsedd för alla som är intresserade av arbetslivet, till exempel för att stödja yrkesval och karriärplanering. På Yrkesinfo hittar du beskrivningar på yrken och yrkesområden, och du kan läsa intervjuer och karriärberättelser av personer som arbetar i olika yrken.

Yrkeskatalog som ger dig en allmän översikt över arbetslivet och olika yrken.

Yrkesbarometern baserar sig på arbets- och näringsbyråernas bedömningar av framtidsutsikterna för centrala yrken inom arbetslivet.

Yrkesbarometern innehåller bedömningar av ca 200 yrken.

Utbildningsmöjligheter

Nedan finns de viktigaste webbsidorna om olika studiemöjligheter, sökning till utbildning och finansiering av studierna.

Studier utomlands

Du kan studera utomlands i olika skeden av livet antingen en kort tid eller flera år.

Om du studerar i Finland kan du söka dig utomlands via studentutbytet. Då avlägger du en del av din finländska examen utomlands. Information om utbytesstudier får du av samordnaren av internationella ärenden vid din läroanstalt.

Du kan också avlägga hela examen utomlands. Då tar studierna flera år i anspråk beroende på examensomfattning.

Då ska du själv

  • söka studieplats
  • reda ut antagningsprocessen
  • sköta de praktiska arrangemangen.

Du kan söka efter en lämplig studieplats bland annat via Utbildningsstyrelsens webbtjänst Maailmalle.net.