Karriärträning

Under karriärträningen får du information, rådgivning, handledning och stöd för att tydliggöra dina yrkesvals- och karriäralternativ, ansöka till utbildning och utveckla arbetslivsberedskapen. Under träningen gör du upp en genomförbar karriär- och sysselsättningsplan åt dig själv.

Karriärträningen är praktisk och pragmatisk. Till den hör ofta att bekanta sig med läroanstalter och arbete. Karriärträningen kan också omfatta olika korta utbildningar för att få tillstånd eller kort som behövs i arbetslivet. Förutom personlig handledning får du information och stöd från andra som deltar i träningen.

Karriärträningen pågår i högst 40 dagar under 12 månader. Vid behov kan tjänsten till exempel kombineras med en arbetsträning som ordnas separat på en arbetsplats.

Företagarutbildning är till nytta om du överväger att bli företagare eller redan är det.

För dig som vill bli företagare