Stöd för utbildnings- och karriärlösningar

Hittar du inte relevant information om utbildningar eller yrken, eller vill du vara säker på att den håller streck? Du behöver inte fundera på dina framtidslösningar för dig själv. På den här sidan hittar du olika alternativ om du behöver hjälp.

Yrkes- och karriärvägledning vid TE-byrån

I TE-byråns vägledning för yrkesvalet och karriären kan du diskutera med en sakkunnig

  • hur du borde utveckla din kompetens
  • hur du söker jobb eller utbildning
  • studiernas innehåll
  • yrken och branscher
  • finansiering av studierna.

TE-byråns psykologer hjälper dig i frågor som gäller val av yrke, jobb eller utbildning. Tillsammans med psykologen reder ni ut dina förutsättningar, mål och alternativ för utbildningen och arbetslivet. Du hittar kontaktuppgifterna till psykologerna vid närmaste arbets- och näringsbyrå på de lokala arbets- och näringstjänsternas egna webbsidor.

En sakkunnig som satt sig in i yrkesinriktad rehabilitering hjälper dig om du har en skada eller sjukdom som sänker din arbets- och funktionsförmåga. Med den sakkunniga kan du reda ut arbets- och utbildningsmöjligheter som beaktar eventuella begränsningar.

Det är viktigt att reda ut vem som ansvarar för din yrkesinriktade rehabilitering. Om du arbetar ska du kontakta företagshälsovården eller rehabiliteringsrådgivaren på din pensionsanstalt. Även FPA ordnar yrkesinriktad rehabilitering.

Du får stöd för dina planer av hela TE-byråns sakkunskap angående val av yrke eller utbildning, arbetslivet och yrkesutvecklingen. Tjänsterna som är avgiftsfria men som ofta kräver tidsbokning är inte bara avsedda för arbetssökande.

Utbildningsrådgivning och karriärvägledning vid TE-tjänsternas telefonservice

Telefonservicens utbildningsrådgivare ger dig information om

  • utbildningar och hur man söker sig till dem
  • finansiering av studierna
  • sysselsättningssituationen i olika branscher.

Ring eller skicka dina frågor per e-post.

Telefonservice för personkunder

På utbildningsrådgivningens Facebook-sida hittar du aktuell information om bland annat studiemöjligheter, finansiering av studierna samt olika branscher och yrken. Där kan du också ställa frågor och delta i diskussionen.

Utbildningsrådgivningens Facebook-sidor (facebook.com, på finska)

Psykologerna vid TE-telefonservicens karriärvägledning erbjuder telefon- och videovägledning, då du behöver hjälp med karriärplanering eller önskar diskutera jobb- eller studieproblem med en psykolog. 

Karriärvägledning (på finska) 

Möjligheter som stöder tjänsterna

Arbetsprövning på arbetsplatsen hjälper dig att hitta lämpligt arbete genom praktiska arbetsuppgifter.

Tillbaka till arbetsmarknaden genom arbetsprövning

I utbildningsprövning bekantar du dig med utbildningens innehåll och yrkeskrav. Därigenom kan du bedöma din utbildningsplan och precisera den. I utbildningsprövning kan du diskutera studierna med lärare och elevhandledare. Du kan också bekanta dig med läroanstalten och studierna genom att följa med lektioner. Utbildningsprövning varar högst 10 dagar.

Karriärträning preciserar dina yrkesmål genom kamratstöd och prövning.

Karriärträning

Med lämplighetstest och andra psykologiska bedömningsmetoder kan man kartlägga dina intressen, starka sidor och karaktärsdrag.

Arbetsträning stöder jobbsökning, ingående av arbetsavtal och etablering av anställningsförhållandet.

Jobba eller utbilda dig med en arbetstränare

Sakkunnigbedömningar utgörs av bland annat medicinska, psykologiska och sociala undersökningar samt bedömning av förutsättningar för företagsverksamhet.

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket får du yrkesvals- och karriärvägledning i din hemkommun. Du har också tillgång till arbets- och näringsbyråns telefontjänster.

Tjänster för arbetssökande under kommunförsök med sysselsättning