Bedöm din kompetens och beredskap för arbetslivet

Fundera på din egen kompetens och vad du vill få ut av arbetslivet. Ta också reda på hur dina färdigheter motsvarar arbetsgivarnas behov.

Kartläggning av den egna kompetensen

Att kartlägga den egna kompetensen är en viktig del av jobbsökarprocessen. Dela in din arbets- och utbildningshistoria och dina övriga kunskaper i tillräckligt små delar. På det sättet vet du vad du har samlat i din kompetenskorg. Ur korgen kan du sedan för varje arbetsuppgift du söker välja de färdigheter och egenskaper som bäst svarar på arbetsgivarens viktiga fråga: Varför ska jag välja just dig för det här arbetet?

Kom ihåg att kompetensen och resurserna utvecklas och formas under hela livet. Genom arbete, studier och hobbyer har du lärt dig att tolka olika kunskapshelheter och olika typer av praxis. För varje ny arbetsplats du söker lönar det sig att fundera på om du har utökat något delområde eller om du har vidareutvecklat din kompetens.

Identifiera tekniska och mjuka färdigheter

Utöver utbildning och arbetserfarenhet har du också samlat kunskaper och färdigheter som behövs i arbetslivet hemma eller genom hobbyer. Dina yrkeskunskaper och -färdigheter samt personliga egenskaper kombineras och skapar olika färdigheter.

Utöver branschspecifika, tekniska allmänna färdigheter och specialfärdigheter behöver du i arbetslivet också mjukare färdigheter

 • Tekniskt kunnande är till exempel att använda Excel eller behärska en viss svetsmetod.
 • Mjuka färdigheter är till exempel samarbetsförmåga eller organisationsförmåga.

Genom att känna till dina styrkor och svagheter vet du vilka jobb det lönar sig för dig att söka även om du inte uppfyller alla egenskaper som arbetsgivaren listat och önskat.

Vilka allmänna arbetslivsfärdigheter uppskattar arbetsgivarna?

Centralhandelskammaren har utrett vilken kompetens företagen behöver. Enligt deltagarna i undersökningen hör initiativförmåga och problemlösningsförmåga hos arbetstagaren till de viktigaste områdena vad gäller allmän kompetens oberoende av grundutbildning.

I uppgifter inom yrkesutbildningen betonas

 • initiativförmåga
 • färdigheter i kundservice
 • förmåga att arbeta i team.

Av dem som utexamineras från en yrkeshögskola förväntas

 • initiativförmåga
 • problemlösningsförmåga  
 • färdigheter i kundservice.

Bland universitetsutbildade betonas mest

 • chefskompetens
 • affärskompetens
 • problemlösningsförmåga.

De saker som du behärskar och som arbetsgivaren är intresserad av är den egentliga kompetens som är bra att lägga till i ansökan och som du i första hand marknadsför till arbetsgivaren. Ju bättre du känner till arbetsgivaren och arbetsgivarens behov, desto bättre kan du välja ut de färdigheter som arbetsgivaren söker hos arbetstagaren.

Om du inte har någon arbetserfarenhet

Avsaknad av arbetserfarenhet försvårar jobbsökningen, men det lönar sig ändå att i olika skeden av jobbsökningen modigt lyfta fram din kompetens även om den inte grundar sig på arbetserfarenhet. Till exempel kan man genom hobbyer samla kunskaper och olika färdigheter.

Kompetens och arbetserfarenhet är två olika saker. Vem som helst kan till exempel lära sig att självständigt använda ett för arbetsuppgiften viktigt system. Därför lönar det sig att noggrant fundera på sina egna arbetslivsfärdigheter innan man gör en arbetsansökan och meritförteckning.

Om det i arbetsplatsannonsen finns kontaktuppgifter ska du modigt ringa arbetsgivaren. Den personliga kontakten kan förbättra dina möjligheter och arbetsgivaren kommer ihåg ditt namn.