Videotexter

Video 1

Välkommen som kund till arbets- och näringsbyrån. Om arbets- och näringsbyrån används också förkortningen TE-byrån.  Vid  arbets- och näringsbyrån är det möjligt för dig att få olika slag av service, avsikten med servicen är att hjälpa dig att hitta ett jobb. Arbetsförmedlingen och integrationstjänsterna är en dela av den här servicen.

Under integrationsutbildningen studerar man i allmänhet finska och samhällskunskap samt färdigheter som behövs då man söker jobb. På vissa orter ordnas integrationsutbildning också på svenska.

Nu berättar jag för dig vad det innebär att vara kund vid TE-byrån.

Då du är kund vid TE-byrån är det din uppgift att söka jobb. Då du är arbetslös och din kundrelation vid TE-byrån är i kraft, utreder TE-byrån ifall det är möjligt att betala arbetslöshetsförmån åt dig. Arbetslöshetsförmånen är pengar som betalas åt en arbetslös arbetssökande för att trygga personens utkomst för den tid som han/hon söker ett nytt jobb eller deltar i utbildning.

Det är möjligt att du är tvungen att studera finska eller svenska, samhällskunskap och färdigheter som behövs då man söker ett jobb innan du kan få ett jobb. Därför vill TE-byrån erbjuda dig en möjlighet att studera inom ramen för integrationsutbildningen.

Nu berättar jag mera ingående vad som händer i början av din kundrelation vid TE-byrån.

Vid TE-byrån reserverar man tid åt dig för ett utgångsnivåtest i finska. Testet tar i allmänhet några timmar. I testet utreds vilket slag av integrationsutbildning som skulle passa just dig. Du är tvungen att delta i utgångsnivåtestet för att kunna delta i integrationsutbildningen. Efter testet vet vi vilket slag av utbildning du är i behov av. Du behöver inte kunna finska i testet.

Därtill gör vi upp en integrationsplan åt dig på TE-byrån. Vid behov är också en tolk närvarande. I planen antecknas vilket slag av integrationsutbildning du behöver. I planen antecknas också sådant som du behöver för att kunna fungera i det finländska samhället och arbetslivet.

Då du kommer för att göra upp integrationsplanen, var vänlig och tag med dina arbets- och skolbetyg, helst översatta till finska, svenska eller engelska. Om du har barn, ordna en barnvakt åt dem för den tiden då du är på TE-byrån.

I samband med att integrationsplanen görs upp kan man ställa dig i kö till integrationsutbildning. Då en studieplats som är lämplig för dig blir ledig skickar TE-byrån ett brev åt dig där det framgår var och när utbildningen börjar. Utbildningen är gratis för dig.

Du kan också själv söka en studieplats där det är möjligt för dig att studera finska eller svenska. Du kan inleda dina studier efter att du fått lov till det av TE-byrån.
Som arbetssökande är du tvungen att delta i utgångsnivåtestet där dina språkkunskaper testas, delta i uppgörandet av integrationsplanen samt ta emot den utbildningsplats som TE-byrån erbjuder dig.

Det betalas arbetslöshetsförmån åt dig endast om du är färdig att ta emot arbete eller utbildning. Om du inte tar emot en studieplats, deltar i utgångsnivåtest där dina språkkunskaper testas eller söker ett jobb som TE-byrån anvisat dig, kan utbetalningen av arbetslöshetsförmånen avbrytas.

Då du behöver mer information om TE-byråns service kan du ringa till TE-byrån eller skicka e-post. Det finns också information på internet, på adressen www.te-tjanster.fi

Tack för att du lyssnade på detta meddelande.

Video 2

BÄSTA KUND VID TE-BYRÅN

När du är kund vid TE-byrån är det viktigt för dig att minnas följande fakta:

Du bör aktivt söka efter jobb och vara villig att ta emot en studieplats som TE-byrån anvisar dig. Du bör också söka de jobb som TE-byrån erbjuder dig. I annat fall kan utbetalningen av din arbetslöshetsförmån avbrytas.

Du bör hålla din kundrelation vid TE-byrån i kraft på ett sätt som du kommit överens om med TE-byrån. Om du får en kallelse till TE-byrån, bör du komma på plats vid den tidpunkt som nämns i kallelsen. Om du låter bli att komma kan utbetalningen av din arbetslöshetsförmån avbrytas.

Kom ihåg att meddela ifall din adress eller ditt telefonnummer ändras, om du blir på sjukledighet eller moderskapsledighet. Tag också kontakt om du får ett jobb, inleder studier eller om du besluter dig för att starta ett företag.

Du bär ansvaret att för att ditt uppehållstillstånd hela tiden är i kraft. Innan ditt uppehållstillstånd går ut, ska du leverera ett intyg till TE-byrån där det framgår att du sökt om ett nytt tillstånd.
Ifall du har för avsikt att resa utomlands, försäkra dig om att TE-byrån får kontakt med dig också under din resa.

Då du vill ha ytterligare information om jobbsökning eller TE-byråns service, ska du ringa, skicka e-post eller besöka webbplatsen www.te-tjanster.fi

Tack för att du lyssnade.