Vanliga frågor

Lediga arbetsplatser och platsvakten

 • Arbets- och näringstjänsterna använder sig av den internationella yrkesklassificeringen (International Standard Classification of Occupations, förkortning ISCO).

  I webb- och e-tjänsterna syns bara branscher enligt ISCO- klassificeringen. Arbets- och näringstjänsternas yrkesbenämningar har grupperats enligt den här klassificeringen.

  Du kan bekanta dig närmare med ISCO-yrkesklassificeringen på Statistikcentralens sidor

  Statistikcentralen, yrkesklassificering (tilastokeskus.fi)

  Du kan söka yrkesbenämningar som används inom arbets- och näringstjänsterna

 • Sök först efter passliga annonser. Länken till vakten syns först efter att du utfört söket. Använd olika sökord och kriterier.

  Öppna vakten från övre menyn. Ge den e-postadress, dit du vill mottaga vaktens meddelanden och bekräfta beställningen.

 • Efter att e-postmeddelandet kommit in kan jobbet redan ha tillsatts eller annonseringen av jobbet ha upphört av annan orsak. I detta fall får du efter att ha klickat på länken meddelandet "Jobbet inte längre utannonserat" och då kan beskrivningen av jobbet inte längre läsas.

 • Genom hanteringstjänsten för din platsvakt kan du kontrollera din beställning. Det är möjligt att du som sökfaktor har valt att alla annonser ska skickas. Om du bara vill ha de nyaste annonserna kan du i hanteringstjänsten avgränsa att bara annonser som är nyare än 24 timmar eller nyare än 3, 7 eller 14 dagar ska skickas.

  Samma annons kan skickas flera gånger därför att det görs ändringar i annonsen och därefter skickar platsvakten annonsen som en ny platsannons till din e-post.

 • Innan beställningen träder i kraft, skickas en aktiveringslänk till e-posten. Genom aktiveringslänken bekräftar du din beställning och därefter är beställningen i kraft. Om du inte får aktiveringslänken i din e-post, är det bra att kolla att den inte har hamnat i din skräppost.