Vanliga frågor

Så här sköter du dina ärenden

 • Det behövs inte tidsbokning hos arbets- och näringsbyrån i alla ärenden. Via Mina e-tjänsten kan du bl.a. göra ändringar i dina jobbsökningsuppgifter samt kontrollera jobbsökningens giltighet och utkomstskyddsutlåtanden som gäller dig.

  Om du behöver en tidsbokning hos arbets- och näringsbyrån, avtala alltid om det direkt med byrån per telefon eller i samband med besök. Också ändringar i tidsbokningar görs direkt hos arbets- och näringsbyrån. 

  Se arbets- och näringsbyråernas kontaktuppgifter och instruktioner för hur man anlitar service på sidorna 

  Lokala TE-tjänster

 • Om det i dina kunduppgifter i arbets- och näringstjänsternas webbtjänst Mina e-tjänster syns att ”Din jobbsökning är i kraft. Arbets- och näringsbyrån kontaktar dig senast dd.mm.åååå”, innebär det att jobbsökningen är i kraft tills vidare och att den inte avbryts, fast byrån inte ännu kontaktat dig. 

  Arbets- och näringsbyrån kontakatar dig så snabbt som möjligt. 

  Det är viktigt att du håller dina kontaktuppgifter à jour, om arbets- och näringsbyrån eventuellt behöver kontakta dig (t.ex. tidsbokningar, arbetserbjudanden). 

 • Du behöver inte själv ta reda på om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket. Om du är kund inom ett kommunförsök får du information om detta personligen per brev eller när du anmäler dig som arbetssökande via Mina e-tjänster eller när du gör en ändringsanmälan i Mina e-tjänster där du meddelar att arbetslösheten eller permitteringen börjar.  

  När du vill inleda din arbetssökning ska du anmäla dig som arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån enligt anvisningarna.

  Tjänster för arbetssökande under det kommunala sysselsättningsförsöket

 • När du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket hjälper din hemkommun som ingår i kommunförsöket dig att hitta sysselsättning och erbjuder dig lämpliga tjänster i stället för arbets- och näringsbyrån.  

  Om du till exempel är kund inom Birkalands kommunförsök och din hemkommun är Tammerfors, får du hjälp med att få sysselsättning från Tammerfors stad. 

  Din hemkommun gör en bedömning av ditt servicebehov och gör upp en sysselsättningsplan med dig. Din hemkommun kan också ge dig arbetskraftspolitiska utlåtanden eller be om mer information om oklara ärenden med en begäran om utredning. När du behöver hjälp ska du i första hand kontakta din egen expert i din hemkommun.  

  Du har också tillgång till Mina e-tjänster och arbets- och näringsbyråns telefontjänster. 

  Tjänster för arbetssökande under det kommunala sysselsättningsförsöket