Vanliga frågor

Utkomstskydd för arbetslösa

 • Arbets- och näringsbyrån utreder din rätt till arbetslöshetsförmån när du har anmält dig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån och meddelar att du ansöker om arbetslöshetsförmån. Till exempel studier eller företagande kan påverka dina möjligheter att få förmån.

  Läs till om saken:

 • När du har anmält dig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån och ansöker om arbetslöshetsförmån, undersöker arbets- och näringsbyrån de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för att få arbetslöshetsförmån. Arbets- och näringsbyrån ger ett arbetskraftspolitiskt utlåtande antingen till arbetslöshetskassan, om du är medlem i en kassa, eller till FPA, om du inte är medlem i en arbetslöshetskassa. Därefter lämnar du in ansökan till den som betalar ut arbetslöshetsförmånen.


  Den som betalar ut arbetslöshetsförmånen, det vill säga arbetslöshetskassan eller FPA, undersöker övriga förutsättningar för att få förmånen, till exempel hur lång självrisktiden är. Du kan också fråga förmånsbetalaren närmare om till exempel inkomsternas inverkan på utbetalningen av arbetslöshetsförmån under deltidsarbete. Läs mer om sökande av arbetslöshetsförmån via länkarna nedan.

 • Du behöver inte automatiskt lämna in dokument till arbets- och näringsbyrån. Om dokument behövs ber en sakkunnig vid arbets- och näringsbyrån skilt om dem per brev, telefon, e-post eller textmeddelande. Dokument som eventuellt kan behövas är till exempel permitteringsintyg, examensintyg, arbetsintyg, arbetsavtal eller läkarintyg.
  Om du ska lämna in dokument till byrån, rekommenderar vi att du använder tjänsten för krypterad e-post (turvaviesti.te-toimisto.fi).

 • Ett arbetskraftspolitiskt utlåtande är arbets- och näringsbyråns utlåtande till den som betalar ut arbetslöshetsförmånen (arbetslöshetskassan eller FPA) om din rätt till arbetslöshetsförmån. Ibland kan du få en begäran om utredning från arbets- och näringsbyrån. Då ska du besvara begäran innan utlåtandet kan ges.
  Arbets- och näringsbyrån ska ge ett arbetskraftspolitiskt utlåtande utan obefogat dröjsmål, dock inom 30 dagar från det att du har returnerat utredningen jämte bilagor. Handläggningstiden för ditt eget kontor kan finnas till påseende på byråns webbplats.
  Du kan se dina utlåtanden och i vilket skede handläggningen är i Mina e-tjänster under punkten ”De egna utkomstskyddsuppgifterna”

  Mina e-tjänster

 • Man kan inte anföra besvär över ett arbetskraftspolitiskt utlåtande som har utfärdats av arbets- och näringsbyrån. När du har ansökt om arbetslöshetsförmån hos FPA eller arbetslöshetskassan, kan du däremot anföra besvär efter att du fått betalarens beslut. Anvisningar för besvärsförfarandet får du i samband med betalarens beslut.

  Om arbets- och näringsbyrån har gett ett arbetskraftspolitiskt utlåtande utan din egen utredning eller med bristfälliga uppgifter, kan du till arbets- och näringsbyrån skicka din egen utredning eller mer information till din tidigare utredning för ny behandling av utlåtandet. Begäran om ny behandling ska göras skriftligt och du kan skicka den till din arbets- och näringsbyrå till exempel per e-post. 

  Observera att en begäran om ny behandling inte är samma sak som att anföra besvär över ett beslut av den som betalar ut arbetslöshetsförmånen.

  Är du missnöjd med ett arbetskraftspolitiskt utlåtande?

  Om du vill diskutera ett arbetskraftspolitiskt utlåtande som du fått, kan du ringa till vår telefonservice.

  Telefonservice för personkunder

 • Karens är en tidsbunden tid då du inte kan få utkomstkydd. Den hindrar inte dig från att motta arbete, och att jobba påverkar inte karenstiden. Ifall du tar emot ett deltidsarbete kan du dock inte få jämkad dagpenning under karenstiden.

 • Utlåtandet berättar, från vilken dag din arbetsansökan och därmed rätt till utkomstkydd har slutat. Du behöver inte reagera om du redan har börjat din arbetsansökan på nytt eller du inte längre behöver vara arbetssökande.

  Kom ihåg att din arbetsansökan ska vara i kraft ifall du vill söka utkomstkydd eller jämkad dagpenning. Anmäl dig vid behov på nytt som arbetssökande.